Клинике и службе – контакти

 

Телефон

Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања”, Ниш

inb@radonnb.co.rs

+38118 502 046

Пријемна служба

Института

prijemnasluzba@radonnb.co.rs

мр. сци.

Милан Стојановић

+38118 502 010 +38118 502 020 +38118 502 030

Служба маркетинга

marketing.sluzba@radonnb.co.rs

Александра Јовановић

дипл. географ-туризмолог

Маријана Матић

др. сци. екон.

+38118 502 211 Факс:
+381 18 454 84 15

Директор Института

проф. др

Марина Дељанин Илић

+38118 502 045 Факс:
+381 18 454 90 84

Помоћник директора

за медицинска питања

bojanilic13@gmail.com

прим. мр. сци. мед. др

Бојан Илић

+38118 502 298

+38118 502 226

Помоћник директора

за научноистраживачку

и образовну делатност

sonja.stojanovic1006@gmail.com

проф. др

Соња Стојановић

+38118 502 009
Главна сестра Института

glavna.sestra@radonnb.co.rs

Тамара Јовић, МС +38118 502 210
Клиника за реуматологију

njovan@mts.rs

мр. сци. мед. др

Јован Недовић

начелник

 +38118 502 026

Клиника за

кардиоваскуларне болести

bojanilic13@gmail.com

прим. мр. сци. мед. др

Бојан Илић

шеф одељења

+38118 502 240

+38118 502 298

Служба за ортопедију

nstojanovicns51@gmail.com

спец. др мед.

Ненад Стојановић

начелник

+38118 502 022

Одељење „А” за

специјализовану рехабилитацију

кардиоваскуларних болесника

dragan.djordjevic@radonnb.co.rs

проф. др Драган Ђорђевић

начелник

+38118 502 000

локал 306

Одељење „Б” за

специјализовану рехабилитацију

кардиоваскуларних болесника

ivanakrstic@hotmail.com

мр. сци. мед. др

Ивана Крстић

начелник

+38118 502 280

Одељење „Ц” за

специјализовану рехабилитацију

кардиоваскуларних болесника

dr.ivan.tasic@gmail.com

проф. др Иван Тасић

начелник

+38118 502 222

+38118 502 255

Одељење „Д” за

специјализовану рехабилитацију

кардиоваскуларних болесника

drdejanpetrovic@gmail.com

доц. др

Дејан Петровић

начелник

+38118 502 081

Одељење „Е” за рехабилитацију неуролошких,

трауматолошких, реуматолошких

пацијената и

постоперативних стања

 rozif67@gmail.com

др сци. мед.

Розита Филипов

начелник

Одељење за правне,

кадровске и опште послове

sanela.zdravkovic@radonnb.co.rs

Санела Здравковић

дипл. правник

Елизабета Трајковић

дипл. правник

+38118 502 082

+38118 502 000

локал 352

Одељење за економско-финансијске послове

 finansije@radonnb.co.rs

Јадранка Миљковић

шеф одељења

+38118 502 064 Факс:
+381 18 454 84 15

Одсек за комерцијалне послове

nabavka@radonnb.co.rs

Бојан Гавриловић

шеф одсека

+38118 502 083
Одсек за јавне набавке

javna.nabavka@radonnb.co.rs

Магдалена Цветковић

дипл. економиста

Саша Миленовић

дипл. економиста

+38118 502 036

Одељење за

инвестиционо-техничко

одржавање објеката и опреме

goran.savic@radonnb.co.rs
boban.ristic@radonnb.co.rs

Горан Савић

дипл. инж. ел.,

начелник

Бобан Ристић

дипл. инж. маш.,

шеф одељења

+38118 502 150

+38118 502 206

Одсек за медицинску информатику

inb@radonnb.co.rs

Милош Стојановић,

администратор информационог система

+38118 502 200