Европски конгрес за хипертензију и кардиоваскуларну превенцију

29. Европски конгрес за хипертензију и кардиоваскуларну превенцију (29th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection) одржан је од 21. до 24. јуна 2019. године у срцу покрајине Ломбардије, у европској престоници моде и дизајна – Милану. Све конгресне активности одржане су у конгресном центру MiCo Milano Congressi. Научни програм обухватио је пленарнe сесијe, апстракт сесијe, сателитскe симпозијуме, интерактивне сесије и курсеве. Презентовано је 956 оригиналних радова, 701 кроз постер презентације и 255 као орална саопштења.

Из Института „Нишка Бања” у раду Конгреса учествовала су три лекара која су презентовала наша искуства кроз четири прихваћена рада: Проф. др Марина Дељанин Илић, Проф. др Иван Тасић и Прим. мр Светлана Костић. Проф. др Марина Дељанин Илић изложила је свој рад као усмено саопштење док су три рада презентована као постер презентације:

1. PROGNOSTIC VALUE OF VISIT-TO-VISIT VARIABILITY IN SYSTOLIC BLOOD PRESSURE ON CARDIOVASCULAR EVENTS IN HYPERTENSIVE PATIENTS WITH DIABETES” M. DELJANIN ILIC (1), S. STOJANOVIC (1), S. ILIC (2), D. PETROVIC (1), B. ILIC (1), D. SIMONOVIC (1), D. MARINKOVIC (1), S. SARIC (1). (1) Institute „Niska Banja”, Niska Banja, Medical Faculty University of Nis, Nis; (2) Cardiology practitioner office Cardio Point, Nis (SERBIA).
2. „RISK FACTORS FOR LEFT VENTRICULAR MASS CHANGES DURING ANTIHYPERTENSIVE TREATMENT IN HYPERTENSIVE PATIENTS WITH HIGH CARDIOVASCULAR RISK: A 7-YEAR FOLLOWS UP STUDY” I. TASIC (1), S. Kostic (2), N. Stojanovic (1), D. Djordjevic (1), M. Lovic (2), V. Stoickov (1). (1) Universisty of Nis, Medical faculty, Nis;, (2) Institute for Therapy and Rehabilitation, Niska Banja (SERBIA).
3. „PRESENCE OF ASYMPTOMATIC PERIPHERAL ARTERY DISEASE AMONG HYPERTENSIVE PATIENTS WITH CORONARY DISEASE” S. KOSTIC (1), M. DELJANIN ILIC (1,2), I. TASIC (1,2), D. DJORDJEVIC (1,2). (1) Institute for Therapy and Rehabilitation Niska Banja, Niska Banja; (2) Medical Faculty, University of Nis, Nis (SERBIA).
4. „IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN THE VALUE OF PULSE PRESSURE AND CARDIOVASCULAR EVENTS IN HYPERTENSIVE PATIENTS WITH DIABETES?” M. STOJANOVIC (1), M. Deljanin-Ilic (1,2), S. Ilic (3). (1) Institute for Treatment and Rehabilitation Niska Banja-Department of Cardiology, Nis (SERBIA); (2) Faculty of Medicine, Nis University-Department of Internal Medicine, Nis; (3) Cardiology Clinic CardioPoint, Nis (SERBIA).