Pokrovitelj simpozijuma Ministarstvo zdravlja Republike Srbije

  • Institut za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja”
  • Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu
  • Reumatološka sekcija SLD-a
  • Udruženje reumatologa Srbije
  • SLD Niš

 

Organizuju
Simpozijum

Zapaljenske reumatske bolesti

Niška Banja 10. - 12. maj 2018. god., Stacionar “Radon”
Krajnji rok za prijavu radova - 02. april 2018.
Obaveštenje o prihvatanju radova - 15. april 2018.
Simpozijum ,,Zapaljenske reumatska bolesti” je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj 153-02-507/2018-01 od 05.03.2018., a koji se nalazi u „Zbirnoj tabeli Lekarske komore za januar 2018.”, u odeljku „Kongresi i Simpozijumi” pod evidencionim brojem A-1- 619/18 i vrednovan je sa 9 bodova za predavače, 8 bodova za usmenu prezentaciju, 6 bodova za poster prezentaciju i 5 boda za pasivno učešće.

PROGRAM SIMPOZIJUMA