PREDSEDNIŠTVO NAUČNOG ODBORA

Prof. dr Nemanja Damjanov, Beograd

Mr sci. med. dr Jovan Nedović, Niška Banja

Prof. dr Milan Petronijević, Beograd

Prof. dr Jelena Vojinović, Niš

 

NAUČNI ODBOR

Prof. dr Branislav Bobić, Novi Sad

Prof. dr Mirjana Šefik Bukilica, Beograd

Prof. dr Branislava Glišić, Beograd

Prim. dr Negovan Stojšić, Novi Sad

Prof.  dr Aleksandra  Lučić Tomić, Kragujevac

Prof. dr Tatjana Ilić, Novi Sad

Prof. dr Marija Radak Perović, Beograd

Doc. dr Goran Radunović, Beograd

Doc. dr Gorica Ristić, Beograd

Prof. dr Nada Vujasinović Stupar, Beograd

Doc. dr Bojana Stamenković, Niška Banja

Doc. dr Sonja Stojanović, Niška Banja

NS dr sci. med. Ljudmila Stojanović, Beograd

 Doc.  dr Mirjana Veselinović, Kragujevac

Doc. dr Valentina Živković, Niška Banja