PRVO OBAVEŠTENJE

Tradicionalni majski Simpozijum “Novine u dijagnostici i lečenju reumatskih bolesti” biće održan od 14. do 16. maja 2020. godine u Institutu za lečenje i rehabiliatciju “Niška Banja”.

Akreditacija Simpozijuma je u toku.

Dodatna obavestenja biće dostupna na web stranici Instituta