KOTIZACIJA

Kategorija Registracija
Lekari Nema
Sestre, tehničari Nema
Zbornik radova Balneoclimatologia, maj 2017. RSD

NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje izvršiti unapred u dinarima u korist Instituta “Niška Banja”

 • Bankovna uplata na žiro račun Instituta, isključivo uz prethodno dobijenu profakturu-kontaktirati marketing službu:
  tel. 018/ 502 211
  e-mail marketing.sluzba@radonnb.co.rs ili na fax: 018/ 4548-415
 • Kreditna kartica : Mastercard, Visa, Maestro, Dinacard – recepcija stacionara “Radon
 • Gotovina / ček na registracionom štandu

REZERVACIJA ŠTANDA – IZLAGAČI

Za planiranje i rezevaciju štandova u holu I sprata stacionara “Radon”, kontaktirati marketing službu Instituta:tel. 018/ 502 211, e-mail: marketing.sluzba@radonnb.co.rs ili na fax: 018/ 4548-415

SMEŠTAJ

Hotel Jednokrevetna soba Dvokrevetna soba
Stacionar “Radon”  RSD  RSD
Cene smještaja izražene su u dinarima, po osobi dnevno i uključuju pun pansion, pdv i boravišnu taksu i osiguranje.
Rezervacija smeštaja - Marketing služba: 018 / 502 211

NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje izvršiti unapred u dinarima u korist Instituta “Niška Banja”

 • Bankovna uplata na žiro račun Instituta, isključivo uz prethodno dobijenu profakturu-kontaktirati marketing službu:
  tel. 018/ 502 211
  e-mail: marketing.sluzba@radonnb.co.rs ili na fax: 018/ 4548-415
 • Kreditna kartica : Mastercard, Visa, Maestro, Dinacard – recepcija stacionara “Radon”
 • Gotovina / ček na registracionom štandu