• Organizatori Simpozijuma
 • Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja”
 • Univerzitet u Nišu - Medicinski fakultet
 • Udruženje kardiologa Srbije
 • Srpsko lekarsko društvo
 • Odbor za kardiovaskularnu patologiju SANU
 • Pokrovitelji Simpozijuma
 • Ministarstvo zdravlja Republike Srbije


Simpozijum sa međunarodnim učešćem

AKTUELNOSTI U KARDIOLOGIJI 7

Niška Banja 16. - 18. maj 2019. godine

Simpozijum ,,Aktuelnosti u kardiologiji 7” je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Republike Srbije odlukom broj 153-02-449/2019-01 od 04.03.2019., a koji se nalazi u „Zbirnoj tabeli Lekarske komore za januar 2019.”, u odeljku „Kongresi i Simpozijumi” pod evidencionim brojem A-1- 354/19 i vrednovan je sa 9 bodova za predavače, 8 bodova za usmenu prezentaciju, 6 bodova za poster prezentaciju i 5 bodova za pasivno učešće

Kontakti

 • Sekretar simpozijuma
  Dejan Simonović
  (drdejan76@gmail.com, tel.: +38162531470)
 • Sekretarica direktora
  Dušica Rajković
  sekretarica.inb@radonnb.co.rs
  tel. +381 18 502 045 / fax: +381 18 454 9084