Izveštaj sa „3. kongres Ehokardiografskog udruženja Srbije sa međunarodnim učešćem” – ECHOSerbia2022

Treći kongres ehokardiografskog udruženja Srbije sa medunarodnim učešćem – ECHOSerbia2022 održan je od 07. do 08. oktobra 2022. godine u Beogradu.

Naučni program kongresa sastojao se od plenarih sesija i eho-kardiografskih radionica sa prikazima slučajeva.

U okviru kongresa je održan i akreditovan EACVI HIT kurs iz oblasti FoCUS srčanog ultrazvuka dok su u okviru imidžing kampusa realizovane ECHOS interaktivne radionice iz različitih oblasti eho-kardiografije.

Iz Instituta „Niška Banja“ u radu kongresa učestvovala su 2 lekara: prof. dr Marina Deljani Ilić i dr Dejan Simonović koji su održali 3 predavanja iz oblasti dijastologije i plućnog ultrazvuka:   

Prof. dr Marina Deljanin Ilić je u okviru sesije „Eho dijalozi o srčanoj slabosti“ govorila o primeni srčanog ultrazvuka u HFpEF: Eho u HFpEF.

U okviru sesije „Napredne eho tehnike na praktičnim primerima – 1. deo“ dr Dejan Simonović je održao predavnje: Dijastolni stres eho test: kome, kako i zašto?

U okviru sesije „Journal Club – najbolje iz srpske eho-kardiologije“ dr Dejan Simonović je prezentovao rezultate iz ranije publikovanih naučnih radova: Stress eho u HFpEF.