IZVEŠTAJ SA GODIŠNJEG KONGRESA UDRUŽENJA REUMATOLOGA SRBIJE [URES] I UDRUŽENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI SRBIJE [ORS] 2022

Godišnji kongres URES i ORS 2022, održan je od 14. do 17. septembra 2022. godine u Beogradu.
Naučni program činili su: predkongresni seminar, zajednička sesija UReS/ORS, plenarna predavanja po pozivu, usmena saopštenja originalnih radova, usmena i poster prezentacija originalnih radova i prikaza bolesnika, četiri interaktivne radionice.
Iz Instituta „Niška Banja“ u radu kongresa učestvovalo je 8 lekara.
U okviru predkongresnog akreditovanog seminara „Psorijazni artritis od patogeneze do terapije“, doc. dr Sonja Stojanović održala je predavanje na temu: „Efikasnost konvencionalnih lekova koji menjaju tok bolesti u psorijaznom artritisu“.
U radu interaktivne radionice „Pristup bolesniku sa Raynaudovim fenomenom“, učestvovali su kao predavači naši lekari doc. dr Bojana Stamenković, mr sci. med. dr Jovan Nedović, doc. dr Sonja Stojanović i doc. dr Valentina Živković.
Dr Jasmina Jocić i dr Novica Dimić predstavili su svoje radove u okviru sesije usmenih saopštenja, dok su dr Miljana Šarac i dr Jovana Cvetković svoje radove izložile u poster sesiji.
Predsednica radne grupe za reumatoidni artritis, doc. dr Sonja Stojanović, predstavila je brošuru za lekare primarne zdravstvene zaštite “Optimalna primena metotreksata u reumatologiji“.
Doc. dr Bojana Stamenković dobila je nagradu za najveći naučni i stručni doprionos između dva kongresa.