Institutu „Niška Banja“ svečano dodeljen sertifikat o akreditaciji zdravstvenih ustanova na 7 godina

Institutu “Niška Banja” 12. avgusta 2022. godine svečano je dodeljen sertifikat o
akreditaciji od strane Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije.

Proces dobijanja sertifikata trajao je više meseci, i zahtevao dosta napora i ulaganja
kako bi se pripremila celokupna dokumentacija za spoljnu proveru od strane Agencije
za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije. Time je utvrđeno da Institut ispunjava
visoke standarde u svim delatnostima svog rada, da se prilagodio nacionalnim
standardima na visokom nivou i da je bezbednost pacijenata na najvišem nivou. Stalno
unapređenje kvaliteta i bezbednosti pacijenata je sastavni deo svakodnevnih aktivnosti
zdravstvenih radnika i svih drugih zaposlenih u Institutu „Niška Banja“. Ono predstavlja
kontinuirani proces čiji je cilj dostizanje višeg nivoa efikasnosti i uspešnosti u radu, kao i
veće zadovoljstvo korisnika i davalaca zdravstvenih usluga. Zahvaljujući tome dobijen
je sertifikat na 7 godina, a to je najduži period na koji se može dobiti sertifikat o
akreditaciji.

https://niskevesti.rs/institutu-za-lecenje-i-rehabilitaciju-niska-banja-akreditacija-na-sedam-godina/

https://gradskiportal018.rs/2022/08/12/institut-za-lecenje-i-rehabilitaciju-niska-banja-dobio-akreditaciju-na-sedam-godina/