IZVEŠTAJ SA 31. EVROPSKOG KONGRESA ZA HIPERTENZIJU I KARDIOVASKULARNU PREVENCIJU

Izveštaj sa 31. evropskog kongresa za hipertenziju i kardiovaskularnu prevenciju(31th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection)Evropski kongres za hipertenziju i kardiovaskularnu prevenciju (31th European Meeting onHypertension and Cardiovascular Protection) održan je od 17. do 20. juna 2022. godine u Atini,glavnom i najvećem gradu Grčke, centru ekonomskog, finansijskog, industrijskog, političkog ikulturnog života. Grad Atina je dobio ime po boginji…

Više