Prolećna kardiološka radionica na Kopaoniku (organizator Akademski Medicinski Edukacioni Centar – AMEC)

Od 14. do 17. aprila 2022. godine održana je Prolećna kardiološka radionica na Kopaoniku (organizator Akademski Medicinski Edukacioni Centar – AMEC). Institut „Niška Banja“ imao je svoju sesiju: „Dijagnostički i terapijski izazovi – prikazi iz kardiološke prakse“. Moderator sesije bila je prof. dr Marina Deljnin Ilić. Održana su sledeća predavanja u sesiji: Iskustva Covid bolnice Instituta „Niška Banja“ – prof. dr Dragan Đorđević; Poremećaji srčanog ritma kod Covid pozitivnog pacijenta – mr sci. med dr Bojan Ilić; Primarna plućna hipertenzija – prof. dr Ivan Tasić i Psorijazni artritis i koronarna bolest – doc. dr Dejan Petrović i prof. dr Marina Deljanin Ilić.
Osim toga naši lekari učestvovali su i u drugim sesijama sa predavanjima: LDL holesterol kao uzrok aterosklerotske KV bolesti i lečenje statinima – prof. dr Ivan Tasić i Remnant holesterol – pojam, rizik, dijagnoza i terapija – prim. dr Svetlana Kostić.