Izveštaj sa Godišnjeg Kongresa Američkog udruženja reumatologa – ACR 2019

2019 ACR/ARHP godišnji kongres, organizovan je od strane Americkog  udruženja reumatologa u glavnom gradu  države Džordžije, Atlanti, od 08 – 13. novembra 2019. Godine. Kongresu je prisutvovalo preko 16000 reumatologa, zdravstvenih tehničara  i  preko  170 farmaceutskih kuca iz više od 100 zemalja SAD i Evrope.

Osnovano 1934. godine, ACR udruženje broji preko 9500 lekara, drugih zdravstvenih radnika i naučnika širom sveta i podržava i poboljšava edukaciju, istraživanja i klinički, praktičan rad svojih članova. Na kongresu se svake godine početkom novembra meseca promovišu najnovija naučna dostignuća, inovacije u sferi medicine i farmaceutike  i  pomaže rešavanje određenih kliničkih problema uz timski pristup. Prisustvo kongresu je uslovljeno registracijom za naučne sesije, oralne prezentacije najboljih radova, poster prezentacije, poster ture sa vodičem, nagrađene prezentacije i druge događaje. Oficijalni jezik kongresa je engleski.

Na kongresu je izneseno preko 500 predavanja po pozivu, radionica, edukativnih seminara, preko 3000 najboljih, posebno izabranih abstrakata. Održano je 20 simpozijuma od strane farmaceutskih kuca i 12 edukativnih inovativnih simpozijuma sa novim lekovima- biološkim, biosličnim i usmerenim sintetskim lekovima, koji se koriste u različitim oblastima  reumatologije danas.

Svaki ACR/ARHP kongres je fascinantan, neponovljiv događaj za reumatologa, novi stimulans za dalje bavljenje strukom i naukom, podstrek za nove ideje i  planove koji su usmereni ka novim naučnim dostignućima  i naravno, koristan udžbenik za poboljšanje kvaliteta kliničkog rada sa najvažnijim ciljem koji podrazumeva svakodnevnu nesebičnu pomoć reumatskim bolesnicima.

Iz našeg Instituta u radu kongresa je učestvovala doc. dr Bojana Stamenković.