Godišnji kongres evropskog udruženja reumatologa – EULAR 2019

Predsednik EULAR-a Johannes Bijlsma sa konferensijeom na otvaranju Kongresa

U Madridu je u vremenu od 12-15. juna 2019. održan redovni godišnji kongres evropskog udruženja reumatologa EULAR 2019 (European League Against Rheumatism).

Kongresu je prisustvovalo oko 16.000 učesnika, dominantno iz Evrope ali i iz Amerike, Azije i Afrike. Podneto je 4900 apstrakata od čega je 45% (2205 ) prihvaćeno za prezentaciju u vidu postera a 30% za publikovanje u Zborniku koji izlazi kao suplement časopisa Annals of the Rheumatic disseasses. 350 radova je prihvaćeno za usmene prezentacije.  Predavanja su organizovana u 125 naučnih sesija sa preko 500 govornika.

Iz Instituta Niška Banja Kongresu je prisustvovalo šestoro lekara: mr sci. dr Jovan Nedović, dr sci. Jelena Jovanović, dr Ivana Aleksić, dr Slavica Kozomara, dr Slaviša Mitić, dr Milena Stoičkov.

Kongres je obuhvatio sve oblasti reumatologije sa najnovijim rezultatima iz  studija koje su ispitivale efikasnost i podnošljivost inovativnih lekova, pre svega iz grupe bioloških lekova ali i malih molekula kao što su JAK inhibitori.

U delu edukativnih predavanja prezentovane su nove smernice za lečenje psorijaznog artritisa a date su i dopune smernicama za SLE, vaskulitise velikih krvnih sudova, antifisfilipidnog sindroma i Sjegren-ovog sindroma.