„Prolećna kardiološka radionica 2018“ Kopaonik

Četvrta po redu „Prolećna kardiološka radionica 2018“ održana je u periodu od 12. do 15. 04.2018. godine na Kopaoniku.

Lekari iz Instituta “Niška Banja” imali su uspešnu sesiju sa prikazima iz kliničke prakse. Sesijom su presedavali prof. dr Marina Deljanin Ilić i mr.sci dr Bojan Ilić.

U okviru Radionice, izlaganje naučnih radova I prezentovanje primera dobre kliničke prakse imali su još I lekari: Prof. dr Ivan Tasić, dr Dejan Simonović, dr Dejan Petrović, doc. dr Dragan Đorđević i prim. dr. Svetlana Kostić