Конгрес „Актуелности у кардиологији 2023.“ – друго обавештење

Поштовани,

Национални Конгрес са међународним учешћем ,,Актуелности у кардиологији
2023.“ је акредитован од стране Здравственог савета Републике Србије одлуком
број: 153-02-00118/2023-01 од 13.03.2023., и налази се у „Збирној табели
лекарске коморе Србије за јануар 2023.“, у делу „Конгреси и симпозијуми“ под
евиденционим бројем А-1-50/23 и вреднован је са 13 бодова за предаваче, 8
бодова за пасивно учешће, 11 бодова за усмену презентацију, 9 бодова за
постер презентацију и 0,5 бодова осталим коауторима усмених и постер
презентација (до 3 коаутора).

Котизација за учешће на Конгресу износи 5000 динара.

Позивамо Вас да пошаљете ваше оригиналне радове у ,,in extenso“ форми до

  1. априла 2023. године.

Упутство за слање се налази на нашем сајту (https://inb-simpozijumi.rs/).

Организациони одбор Конгреса