ИЗВЕШТАЈ СА 22. МЕЂУНАРОДНОГ КОНГРЕСА ФИЗИКАЛНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИОНЕ МЕДИЦИНЕ СРБИЈЕ

Двадесет други Међународни конгрес физикалне и рехабилитационе медицине Србије под називом:“Физикална и рехабилитациона медицина и нови изазови“, одржан је од 29. септембра до 02. октобра 2022. године у Врњачкој Бањи. Организатор Конгреса је Удружење за физикалну и рехабилитациону медицину Србије.
Одлуком Здравственог савета Србије од 15. августа 2022. године (одлука број:153-02-475/2022-01), 22. Конгрес физикалне и рехабилитационе медицине Србије “Физикална и рехабилитациона медицина и нови изазови“ је акредитован као Међународни конгрес под Евиденционим бројем: А-1-1220/22.
Научни програм је обухватао пленарна предавања по позиву, усмена саопштења и постер презентације оригиналних радова и приказа болесника.
Из Института „ Нишка Бања“ у раду Конгреса активно су учествовала 4 лекара.
Др сци мед Розита Филипов и др сци мед Ирена Димитријевић су представили своје радове у оквиру усмених саопштења, док су др Татјана Шушуловић Арсић и др Мирјана Младеновић своје радове изложиле у постер сесији.
У суплементу часописа „Balneoclimatologia“ (2022), волумен 46, број 2, публикована су су следећи радови:

  1. УТИЦАЈ ПРИСУСТВА КОМОРБИДИТЕТА НА КОШТАНУ МИНЕРАЛНУ ГУСТИНУ КОД МУШКАРАЦА СА ПРЕЛОМОМ КУКА – Розита Филипов, Димитријевић И, Стојановић Д, Марковић К, Шушуловић Арсић Т.
  2. ПРОЦЕНА ИНТЕНЗИТЕТА БОЛА КОД КОМПЛЕКСНОГ РЕГИОНАЛНОГ БОЛНОГ СИНДРОМА ПРИМЕНОМ ИНФРАЦРВЕНЕ ТЕРМОВИЗИЈСКЕ КАМЕРЕ – Ирена Димитријевић, Коцић М, Лазовић М, Манчић Д, Филипов Р.
  3. ЕФЕКАТ ФИЗИЧКОГ ТРЕНИНГА НА ВРЕДНОСТИ МЕТАБОЛИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И ТИБИО-БРАХИЈАЛНИ ИНДЕКС КОД БОЛЕСНИКА НАКОН ПРЕЖИВЕЛОГ ИНФАРКТА СРЦА – Славица Козомара, Стоичков М, Младеновић М, Стоичков В.
  4. УТИЦАЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ НА QТ ДИСПЕРЗИЈУ И ДВОСТРУКИ ПРОИЗВОД КОД БОЛЕСНИКА СА РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЈОМ МИОКАРДА- Милена Стоичков, Стоичков В, Козомара С, Митић С
  5. ПРИКАЗ ПАЦИЈЕНТА СА РЕУМАТИЧНОМ ПОЛИМИАЛГИЈОМ И СИНДРОМОМ КАРПАЛНОГ ТУНЕЛА – Младеновић Мирјана, Димић К, Козомара С, Марковић К
  6. ЛЕЧЕЊЕ ОСТЕОАРТРОЗЕ-ГДЕ СМО САДА У РЕХАБИЛИТАЦИЈИ? – Татјана Шушуловић Арсић, Филипов Р, Јоцић Ј, Николић К.