Институту „Нишка Бања“ свечано додељен сертификат о акредитацији здравствених установа на 7 година

Институту “Нишка Бања” 12. августа 2022. године свечано је додељен сертификат
о акредитацији од стране Агенције за акредитацију здравствених установа Србије.

Процес добијања сертификата трајао је више месеци, и захтевао доста напора и
улагања како би се припремила целокупна документација за спољну проверу од
стране Агенције за акредитацију здравствених установа Србије. Тиме је утврђено
да Институт испуњава високе стандарде у свим делатностима свог рада, да се
прилагодио националним стандардима на високом нивоу и да је безбедност
пацијената на највишем нивоу. Стално унапређење квалитета и безбедности
пацијената је саставни део свакодневних активности здравствених радника и свих
других запослених у Институту „Нишка Бања“. Оно представља континуирани
процес чији је циљ достизање вишег нивоа ефикасности и успешности у раду, као
и веће задовољство корисника и давалаца здравствених услуга. Захваљујући
томе добијен је сертификат на 7 година, а то је најдужи период на који се може
добити сертификат о акредитацији.

https://niskevesti.rs/institutu-za-lecenje-i-rehabilitaciju-niska-banja-akreditacija-na-sedam-godina/

https://gradskiportal018.rs/2022/08/12/institut-za-lecenje-i-rehabilitaciju-niska-banja-dobio-akreditaciju-na-sedam-godina/