ИЗВЕШТАЈ СА 31. ЕВРОПСКОГ КОНГРЕСА ЗА ХИПЕРТЕНЗИЈУ И КАРДИОВАСКУЛАРНУ ПРЕВЕНЦИЈУ

Извештај са 31. европског конгреса за хипертензију и кардиоваскуларну превенцију
(31th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection)
Европски конгрес за хипертензију и кардиоваскуларну превенцију (31th European Meeting on
Hypertension and Cardiovascular Protection) одржан је од 17. до 20. јуна 2022. године у Атини,
главном и највећем граду Грчке, центру економског, финансијског, индустријског, политичког и
културног живота. Град Атина је добио име по богињи заштитници Атини, један је од најстаријих
светских градова, чија се историја бележи преко 3400 година, некада моћни град-држава и познати
образовни и филозофски центар.Атина се често назива колевком западне цивилизације и сматра се
зачетницом демократије. Античка Грчка је била центар уметности, учења и филозофије, домовина
Платонове Академије и Аристотеловог Лицеја. Атина је, такође, родно место Сократа, Перикла,
Софокла и других значајних филозофа, писаца и политичара који датирају из Античке Грчке.

Конгрес је био хибридног типа и омогућава да одаберете свој најбољи начин учешћа: уживо или
виртуелно. Конгресне активности одржане су у конгресном центру – Megaron Athens International
Conference Centre.

Научни програм је обухватао пленарне оралне сесије, пленарне сесије, радионице, семинаре, сесије
са експертима, приказе случајева, сесије радних група и е-постере.
Из Института „Нишка Бања“ у раду Конгреса учествовала су 2 лекара: Проф. др Марина Дељани Илић и
Доц. др Виктор Стоичков који су презентовали 3 прихваћена рада.
Радови су изложени као е-постер презентације:

  • “ASSOCIATION BETWEEN VARIABILITY IN SYSTOLIC BLOOD PRESSURE AND CARDIOVASCULAR EVENTS IN HYPERTENSIVE PATIENTS: 60 MONTHS FOLLOW UP”. M. Deljanin Ilic 1 , S. Stojanovic 1 , I. Krstic 1 , M. Stojanovic 1 , S. Ilic 2 – (1) Institute of Cardiology, University of Niš, Niska Banja, Serbia, (2) ardiology Office CardioPoint, Niš, Serbia.
  • “THE INFLUENCE OF SHORT-TERM EXERCISE TRAINING ON ARTERIAL BLOOD PRESSURE AND QT DISPERSION IN PATIENCE AFTER SURGICAL AORTIC VALVE REPLACEMENT”. V. Stoickov 1 , M. Deljanin Ilic 1 , I. Tasic 1 , M. Stoickov 2 , M. Golubovic 3 , D. Marinkovic 2 , I. Stoickov 4 , D. Simonovic 2 , S. Kostic 2 – (1) University of Nis, Medical Faculty, Institute of Cardiology Niska Banja, Nis, Serbia (2) Institute of Cardiology, Niska Banja, Serbia (3) Clinical Center, Nis, Serbia (4) Human polyclinic, Nis, Serbia.
  • “GENDER DIFFERENCES IN THE REGULATION OF BLOOD PRESSURE ASSESSED BY AMBULATORY BLOOD PRESSURE MONITORING – A SINGLE- CENTER EXPERIENCE”. Milovan Stojanovic 1 , Marina Deljanin Ilic 2 , Stevan Ilic 3 , Dejan Petrovic 2 . (1) Institute for Treatment and Rehabilitation Niška Banja, Niš, Serbia, (2) Faculty of Medicine, Niš University, Niš, Serbia, (3) Clinic for Cardiovascular Diseases Cardio Point, Niš, Serbia.