НАГРАДА СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ СИМОЗИЈУМА „АКТУЕЛНОСТИ У КАРДИОЛОГИЈИ” 16.-17. МАЈ 2019

Српско лекарско друштво је Институту „Нишка Бања“ доделило награду за организацију научног скупа из области медицинских наука у 2019. години. Награда се додељује за организацију Симпозијума „Актуелности у кардиологији“ одржаног и Нишкој Бањи 16.-17. маја 2019. године.