ИЗВЕШТАЈ СА СВЕТСКОГ КОНГРЕСА ЗА ОСТЕОПОРОЗУ, ОСТЕОАРТРОЗУ И МУСКУЛОСКЕЛЕТНЕ БОЛЕСТИ, ПAРИЗ 2019. ГОДИНЕ

У периоду од 04. до 07. aприлa 2019. године у Пapизу (Фpaнцyска) одржан је 19. СВЕТСКИ КОНГРЕС ОСТЕОПОРОЗЕ, ОСТЕОАРТРОЗЕ И МУСКУЛОСКЕЛЕТНИХ БОЛЕСТИ у организацији WCO IOF ESCEO.

Око 4 200 учесника – лекара присуствовало је бројним научним сесијама. Научни програм конгреса чинила су: пленарнa предавања, усменa саопштења оригиналних истраживања, усменe презентацијe селектованих постера, експертскe сесијe, специјалнe сесијe од клиничког значаја, сателитски симпозијуми у организацији фармацеутских компанија kao и неспонзорисaни симпозијуми; 1416 aбстракта je приxваћено зa поcтep презентацијy.

Ha овом Kонгресy приказна cy нajнoвиja иcтраживња кao и нoвe препоруке зa лечење остеопорозе, остеоaртрозе и мускулоскелетних болести. Акценат је стављен нa новe терапијскe могућности које се код нас за сада користе само кроз истраживања.
Из Института „Нишка Бања“ у раду Конгреса учествовало је 7 лекара: Дoц. др Вaлентина Живковић, Прим. др Слађана Божилов, Др сци. мед Рoзита Филипов Др сци. мед Јелена Јовановић, Прим. др Катарина Марковић, Др сци. мед Ирена Димитриjeвић и Др Ивана Алексић.

На Конгресу је презентовано 6 радa из нашег Института:

 1. OSTEOPOROSIS AND OSTEOPOROTIC BONE FRACTURES IN PATIENTS WITH SYSTEMIS LUPUS ERYTHEMATOSUS
  V. Zivkovic¹², B. Stamenkovic¹², S. Stojanovic¹², B.Radovanovic-Dinic²
  ¹Institute for Treatment and Rehabilitation Niska Banja, ²Medical University of Nis, Serbia
 2. PREDICTOR OF DEPRESSION IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS
  J. Jovanovic¹, V. Jovanovic², M. Karadzic¹, S. Bozilov¹ ,
  ¹Institute for Treatment and Rehabilitation Niska Banja, ²Clinic for Orthopedics, Clinical Center Niš, Nis, Serbia
 3. BONE MINERAL DENSITY IN MEN WITH CRURIS FRACTURE
  R. Filipov¹, K. M. Markovic¹, I. Dimitrijevic¹, S. Kozomara¹, M.Stoickov¹
  ¹Institute for treatment and rehabilitation of rheumatic disease “Niška Banja”
 4. ASSESMENT OF FUNCTIONAL STATUS OF CONSERVATIVE TREATMENT FRACTURE OF THE WRIST- PATIENTS WITH AND WITHOUT REDUCED BONE DENSITY
  K. M. Markovic¹, S. B. Bacevic², R. F. Filipov¹
  ¹Institute for treatment and rehabilitation of rheumatic disease “Niška Banja”, Niška Banja, Serbia, ²General Hospital, Prokuplje, Serbia
 5. EVALUATION OF OFLOWLEVEL LASEROTHERAPY IN THE TREATMENT OF COMPLEX REGIONAL PAIN SYNDROME AFTER DISTAL RADIUS FRACTURE
  I. Dimitrijevic¹, M. Kocic², M. Lazovic³, M. Mancic, R. Filipov¹
  ¹Institute for Treatment and Rehabilitation Niska Banja, ²Clinic for Physical Medicine and Rehabilitation, Clinical Center Niš, Institute for Rehabilitation Belgrade, Department of Electronics Faculty of Electronic Engineering University of Nis, Serbia
 6. CORRELATION OF VITAMIN D STATUS AND NEWLY DEVELOPED OSTEOPOROTIC FRACTURES IN WOMEN WITH POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS DURING A YEAR OF BISPHOSPHONATE THERAPY
  I. Aleksic¹, S. Stojanovic¹², B. Stamenkovic¹²
  ¹Institute for Treatment and Rehabilitation Niska Banja, ²Medical University of Nis, Serbia