ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ОДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ ЛЕКАРА ИНСТИТУТА 24.10.2018

Синдикат лекара и фармацеута Института пригодно је обележио 24.10.2018. одлазак у пензију лекара Института, што се види и на фотографијама. У пензију су отишли : Проф.др Стеван Илић ; Дипл. фарм. Предраг Милосављевић ; Прим.др Мића Крстић ; Прим др Владо Скакић ; Прим др Милан Шљивић ; Др Александар Николић; Др Зорица Јевтић