„Пролећна кардиолошка радионица 2018“ Копаоник

Четврта по реду „Пролећна кардиолошка радионица 2018“ одржана је у периоду од 12. до 15. 04.2018. године на Копаонику.

Лекари из Института “Нишка Бања” имали су успешну сесију са приказима из клиничке праксе. Сесијом су преседавали проф. др Марина Дељанин Илић и мр.сци др Бојан Илић.

У оквиру Радионице, излагање научних радова И презентовање примера добре клиничке праксе имали су још И лекари: Проф. др Иван Тасић, др Дејан Симоновић, др Дејан Петровић, доц. др Драган Ђорђевић и прим. др. Светлана Костић