Контакт

Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“,  Ниш
Српских јунака 2, 18205 Нишка Бања

Име  Позиција Телефон Факс  е-mail адреса
Институт за лечење

и рехабилитацију

Ниш +38118 502 000

+38118 502 046

+381 18 454 90 84 inb@radonnb.co.rs
Пријемна служба

Института

+38118 502 010

+38118 502 020

+38118 502 030

prijemnasluzba@radonnb.co.rs
Служба маркетинга +38118 502 211 +38118 454 84 15  marketing.sluzba@radonnb.co.rs
Директор Института

„Нишка Бања“

Проф. др сци. мед.

Марина Дељанин Илић

+38118 502 045 +381 18 454 90 84 direktor.mdi@radonnb.co.rs
Помоћник директора

за медицинска питања

Мр сци. мед др

Бојан Илић

+38118 502 298

+38118 502 226

bojanilic13@gmail.com
Помоћник директора

за научноистраживачку

и образовну делатност

Доц. др сци. мед.

Соња Стојановић

+38118 502 009 sonja.stojanovic1006@gmail.com
в.д. Главне сестре Института Тамара Јовић, МС +38118 502 210 glavna.sestra@radonnb.co.rs
Клиника за реуматологију Асист. др Јован Недовић,

начелник

 +38118 502 026 njovan@mts.rs
Клиника за

кардиоваскуларне болести

Мр сци. мед.  др Бојан Илић,

шеф каррдиологије

+38118 502 240

+38118 502 298

bojanilic13@gmail.com
Служба за ортопедију др Ненад Стојановић,

начелник

+38118 502 022 nstojanovicns51@gmail.com
Одељење „А“ за

специјализовану рехабилитацију

кардиоваскуларних болесника

Проф. др
Драган Ђорђевић,

шеф одељења

+38118 502 000

lok.306

dragan.djordjevic@radonnb.co.rs
Одељење „Б“ за

специјализовану рехабилитацију

кардиоваскуларних болесника

Прим. мр сци. мед.

Ивана Николић-Павловић,

начелник

+38118 502 280 ivananp0808@gmail.com
Одељење „Ц“ за

специјализовану рехабилитацију

кардиоваскуларних болесника

Проф. др Иван Тасић,

начелник

+38118 502 222

+38118 502 255

dr.ivan.tasic@gmail.com
Одељење „Д“ за

специјализовану рехабилитацију

кардиоваскуларних болесника

Доц. др сци. мед. Дејан

Петровић, начелник

+38118 502 081 drdejanpetrovic@gmail.com
Одељење „Е“

за рехабилитацију неуролошких,

трауматолошких, реуматолошких

пацијената и

постоперативних стања

Др сци.мед. Розита Филипов,

начелник

+38118 502 033 rozif67@gmail.com
Информационе технологије Бранислав Караџић,

дипл. инж. ел.

систем администратор

+381648609107  inb@radonnb.co.rs
Одељење за правне

кадровске и опште послове

+38118 502 000

Lokal 352

sanela.zdravkovic@radonnb.co.rs
Одељење финансијских послова Јадранка Миљковић +38118 502 064 +38118 454 84 15  finansije@radonnb.co.rs
Одељење за комерцијалне послове +38118 502 083
Одељење за

инвестиционо-техничко

одржавање објеката и  опреме

Горан Савић,

дипл. инж. ел.,

начелник

+38118 502 035 goran.savic@radonnb.co.rs
Служба за јавне набавке +38118 502 036 javna.nabavka@radonnb.co.rs