• Lekovitost
  Topla lekovita voda Niške Banje sa prosečnom temperaturom od 37C prirodno obogaćena gasom radona, u kombinacijama sa drugim terapijama pomaže kod lečenja:
  kardiovaskularnih oboljenja, svih oblika povišenog krvnog pritiska, reumatskih oboljenja, izuzetno povoljno deluje na rehabilitacije stanja nakon:
  preloma kostiju i iščašenja zglobova, centralne oduzetosi i operacija kičme oštećenja krvnih sudova i dr.
 • Banjski medicinski dan obuhvata
  - Smeštaj
  - Ishranu
  - Lečenje i dijagnostiku (test opterećenja, određene laboratorijske analize koje ulaze u cenu banjskog dana)
  - terapijske procedure koje ulaze u cenu banjskog dana
 • Smeštaj
  Institut "Niška Banja" raspolaže sledećim smeštajnim kapacitetima:
  - Stacionar Radon - 300 ležaja
  - Stacionar Zelengora - 160 ležaja
  - Stacionar Terme - 100 ležaja

DIJAG.SRODNE GRUPE

Politika kvaliteta

Strategija

Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja", Niš pruža vrhunsku zdravstvenu zaštitu sekundarnog i tercijarnog nivoa za stanovnike sa teritorije Republike Srbije, odgovara izazovima današnjeg vremena i sledi reforme zdravstvenog sistema Republike Srbije. Ova zdravstvena zaštita je zasnovana na najboljim dokazima iz prakse i istraživanja, i u skladu je sa najvišim profesionalnim i etičkim standardima. Mi smo zdravstvena ustanova koja prihvata sve izazove tercijarne i sekundarne zdravstvene zaštite, kreiramo i implementiramo inovativna rešenja, čijom realizacijom želimo da potvrdimo kvalitet naših usluga.
Strategija Instituta je da svoju vrednost iskazuje kroz kreativnost, kompetentnost, kvalitet zdravstvenih usluga, zadovoljstvo pacijenata, transparentnost, inovativnost, timski rad, brigu o zaposlenima, stručni i profesionalni razvoj i osećaj sigurnosti i pripadnosti Institutu. Fokusirani smo na funkcionalnost, bezbednost, pouzdanost i ostale prateće izazove sa kojima se suočavaju naši klijenti u cilju postizanja boljeg imidža na tržištu, smanjenja štete od potencijalnih incidenata, sniženju troškova, povećanja efektivnosti, efikasnosti profita a u skladu sa poslovnim ciljevima i planovima organizacije.

Vizija stalnog unapređenja kvaliteta je dostizanje bezbednosti i sigurne zdravstvene zaštite koju zajedničkim naporima razvijaju svi ključni akteri u zdravstvenom sistemu u interesu korisnika.

Misija Instituta je stvaranje moderne bolnice, okrenute pacijentu, sa visokim kvalitetom zdravstvenih usluga, uvođenje novih, savremenih dijagnostičkih i terapijskih procedura

Politika kvaliteta

Politika kvaliteta Instituta za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja",  je zasnovana na sledećim principima:

1.Naše usluge potpuno zadovoljavaju zahteve propisa, standarda i očekivanja klijenata.
2.Vrhunski kvalitet se realizuje uz istovremeno sniženje troškova, povećanje efektivnosti, efikasnosti, produktivnosti i profita.
3.Menadžment kvaliteta je zadatak i odgovornost rukovodilaca svih nivoa i svakog zaposlenog.
4.Timski rad rukovodilaca obezbeđuje besprekorno odvijanje svih poslovnih procesa.
5.Planiranje, preventiva i poboljšavanja su prepoznatljiv stil rada u organizaciji.
6.Usklađen održiv razvoj, bezbednost i zaštita zdravlja u toku rada predstavljaju obavezu rukovodstva i svih zaposlenih u Institutu.
7.Klima saradnje, poverenja i pripadnost Institutu se zasniva na uključivanju zaposlenih u kreiranje i poboljšavanje poslovnih procesa i usluga.
8.Sprovođenje ove politike i dostizanje nove organizacione kulture i kompetentnosti se podržava odgovarajućim programima obrazovanja, obuke i motivacije svih zaposlenih.
9.Preispitivanje sistema menadžmenta kvaliteta po ISO 9001 od strane   rukovodstva se odvija sa ciljem postizanja kontinualnih poboljšavanja, a sve u cilju pružanja što kvalitetnijih zdravstvenih usluga.
10.Usklađen održiv razvoj, zaštita čovekove okoline, štednja prirodnih resursa, bezbednost i zaštita zdravlja u toku rada predstavljaju obavezu rukovodstva i svih zaposlenih u Institutu.
11.Planiranja i primenjivanja mera za bavljenje rizicima i prilikama radi povećanja efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom i poboljšanja usluga.


  
                 
     
       

Politika kvaliteta bezbednosti hrane u Institutu za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja”

Insitutut primenjuje HACCP sistem prema Codex alimetarijusu CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003 kako bi osigurao da hrana bude bezbedna za upotrebu i traženog kvaliteta. Na najekonomičniji način se upravlja sredstvima i zalihama hrane. Zato su dobavljači hrane provereni, pouzdani, stabilnog kvaliteta, brzi i tačni u preuzetim rokovima isporuke. Zaposleni koji rade sa hranom su u potpunosti obučeni, kvalifikovani, sposobni i motivisani za pripremu hrane prema svim zahtevima kvaliteta hrane. Radi osiguranja da korisnici Instituta uvek dobijaju bezbednu i kvalitetnu hranu prati se zakonska regulativa, najnovija saznanja, dobra proizvođačka praksa, dobra higijensnka praksa i standardi iz oblasti pripreme hrane.