• Lekovitost
  Topla lekovita voda Niške Banje sa prosečnom temperaturom od 37C prirodno obogaćena gasom radona, u kombinacijama sa drugim terapijama pomaže kod lečenja:
  kardiovaskularnih oboljenja, svih oblika povišenog krvnog pritiska, reumatskih oboljenja, izuzetno povoljno deluje na rehabilitacije stanja nakon:
  preloma kostiju i iščašenja zglobova, centralne oduzetosi i operacija kičme oštećenja krvnih sudova i dr.
 • Banjski medicinski dan obuhvata
  - Smeštaj
  - Ishranu
  - Lečenje i dijagnostiku (test opterećenja, određene laboratorijske analize koje ulaze u cenu banjskog dana)
  - terapijske procedure koje ulaze u cenu banjskog dana
 • Smeštaj
  Institut "Niška Banja" raspolaže sledećim smeštajnim kapacitetima:
  - Stacionar Radon - 300 ležaja
  - Stacionar Zelengora - 160 ležaja
  - Stacionar Terme - 100 ležaja

DIJAG.SRODNE GRUPE

Osteodenzitometrija

Osteodenzitometrija  se zakazuje svakog prvog u mesecu od 11:00č do 14:00č lično na klinici za reumatologiju u Institutu Niška Banja, stacionar Zelengora (Prizemlje, soba 20) ili telefonskim pozivom na broj: 018/502-025.

 

 Potrebna dokumentacija za pregled:

 1. specijalistički (plavi) uput lekara opšte prakse Vašeg doma Zdravlja;
 2. ukoliko ste  osigurani preko fonda a niste sa područja Niškog regiona dolazite sa overenim uputom lekarske komisije Vašeg Fonda zdravstvenog osiguranja;
 3. zdravstvena knjižica (overena);
 4. novac za participaciju ili dokument na osnovu čega ste oslobođeni iste.

Osteoporoza je  sistemska skeletna bolest koju karakterišu nizak nivo mineralne koštane gustine i mikroarhitektonsko oštećenje koštanog tkiva sa posledičnim povećanjem koštane fragilnosti i sklonosti ka frakturama.
Bolesnici sa osteoporozom  nemaju tegobe sve do nastanka  preloma kostiju koji se mogu desiti i pri uobičajnim aktivnostima. Najčešće su dešavaju prelomi pršljenskih tela kičmenog stuba, vrata butne kosti i kostiju podlaktice. Ovi prelomi često dovode do trajne invalidnosti i smanjenja kvaliteta života zbog  čega je važno na vreme utvrditi smanjenje koštane gustine.
Najbolja metoda za merenje koštane mineralne gustine je osteodenzitometrija  DXA denzitometrom. Merenje se vrši na lumbalnoj kičmi,  kuku i podlaktici  a moguće je vršiti  i merenje koštane gustine celog tela.

Merenje koštane mineralne gustine je potrebno kod:

 • osoba sa spontanim frakturama;
 • žena od 65 godina i starijih  koje imaju  bar jedan faktor rizika za frakturu;
 • osoba koje imaju sledeća patološka stanja: menopauza nastala pre 45 godina, reumatoidni artritis i druge inflamacijske bolesti lokomotornog sistema, dugotrajna upotreba glikokortikoida, nedostatak vitamina D, transplantacija organa, hronična bubrežna insuficijencija, Kušingov sindrom, bolesti gastrointestinalnog trakta (ulcerozni kolitis, Kronova bolest, stanje posle gastrektomije), hronično oboljenje jetre, upotreba lekova (karbazepam, tiroksin, dugotrajna primena heparina);
 • sumnje na osteoporozu na osnovu radiografskog pregleda kičmenog stuba;
 • smanjenja telesne visine za 4-5 cm;
 • izražene kifoza dorzalne kičme.

 

Pregled se vrši na lokaciji zgrade Staro kupatilo – kabinet za osteodenzitometriju i u prizemlju stacionara Zelengora - soba 20.
Posebna priprema za pregled nije potrebna. Pregled traje  5-10  minuta, a doza zračenja je zanemarljiva. Nalaz se izdaje odmah nakon pregleda.