• Lekovitost
  Topla lekovita voda Niške Banje sa prosečnom temperaturom od 37C prirodno obogaćena gasom radona, u kombinacijama sa drugim terapijama pomaže kod lečenja:
  kardiovaskularnih oboljenja, svih oblika povišenog krvnog pritiska, reumatskih oboljenja, izuzetno povoljno deluje na rehabilitacije stanja nakon:
  preloma kostiju i iščašenja zglobova, centralne oduzetosi i operacija kičme oštećenja krvnih sudova i dr.
 • Banjski medicinski dan obuhvata
  - Smeštaj
  - Ishranu
  - Lečenje i dijagnostiku (test opterećenja, određene laboratorijske analize koje ulaze u cenu banjskog dana)
  - terapijske procedure koje ulaze u cenu banjskog dana
 • Smeštaj
  Institut "Niška Banja" raspolaže sledećim smeštajnim kapacitetima:
  - Stacionar Radon - 300 ležaja
  - Stacionar Zelengora - 160 ležaja
  - Stacionar Terme - 100 ležaja

DIJAG.SRODNE GRUPE

Mišićno skeletni ultrazvuk

 

Mišićnoskeletni ultrazvuk se zakazuje svakog radnog dana od 09:00č do 14:30č lično na odeljenju kardiovaskularne dijagnostike u Institutu Niška Banja, stacionar Radon (III sprat, soba 302) ili telefonskim pozivom na sledeće brojeve: 018/502-260 ili 018/502-207.

Zakazivanje se vrši na osnovu izveštaja lekara specijaliste – reumatologa.
Nakon pregleda medicinske dokumentacije pacijent dobija termin pregleda u zavisnosti od hitnosti.
Neosigurana lica, lica bez overenog uputa i osigurana lica koja žele pregled mimo liste čekanja, na sopstveni zahtev, mogu ostvariti pregled o sopstvenom trošku, bez mogućnosti za refundaciju sredstava od nadležnog fonda.

Prilikom dolaska na pregled sa sobom poneti:

 • overenu zdravstvenu knjižicu;
 • ličnu kartu;
 • izveštaj specijaliste koji traži pregled;
 • uput od lekara opšte prakse(osiguranici van teritorije fonda Niš moraju imati overen uput);
 • stari nalaz ultrazvučnog pregleda(ako ga ima).
 
 
Ultrazvuk je dijagnostička metoda za vizualizaciju (posmatranje mekih tkiva od površine kože do površine kosti). Metod omogućuje pregled prilikom pokreta (dinamički ultrazvuk) što povećava senzitivnost metode. Reč je real time metodi gde lekar sagledava promene koje su prisutne u datom trenutku  a nakon prethodnog kliničkog pregleda. Postoji mogućnost da se ono što je bitno snimi i kasnije upoređuje sa narednim pregledima. 
Ultrazvuk pomaže u vođenju igle tokom artrocenteza (dijagnostičkih i terapijskih postupaka ulaženja iglom u zglob). Uvođenjem Color i Power Doplera, ultrazvuk je postao moćno dijagnostičko sredstvo, ali u rukama obučenog i iskusnog lekara. Ultrazvuk nije konkurentan sa drugim vizualizacionim procedurama, već ima svoje mesto u dijagnostici i praćenju reumatskih i ortopedskih bolesnika. On predstavlja prvu metodu vizualizacije koja sledi nakon kliničkog pregleda, pa se slikovito ultrazvučni talasi nazivaju produženim prstima kliničara.
 
Za adekvatan pregled potrebna je moderna oprema, kod koje je naznačajniji deo visokofrekventna linearna sonda. Njena veličina (MHz) zavisi od veličine posmatranog zgloba i njegove udaljenosti od površine tela(veći zglob i distanca manja veličina sonde u MHz). U radu se ukazuje na primenu ultrazvuka kod najčešćih reumatskih oboljenja: reumatoidni artritis, spondiloartropatije, osteoartritis, vanzglobni reumatizam (sindrom bolnog ramena, teniski lakat). Za ove preglede koriste se visokofrekventne linerane sonde od 5-15 MHz.
 
Pregled je bezbolan i nije štetan po ljudski organizam tj. bez dokazanih štetnih bioloških efekata. 
Pregled se obavlja svakog četvrtka počev od 11č u kabinetu 309 - III sprat stacionara Radon. Prosečno vreme trajanja pregleda je do 15 minuta.
Nalaz se izdaje odmah nakon pregleda.