• Lekovitost
  Topla lekovita voda Niške Banje sa prosečnom temperaturom od 37C prirodno obogaćena gasom radona, u kombinacijama sa drugim terapijama pomaže kod lečenja:
  kardiovaskularnih oboljenja, svih oblika povišenog krvnog pritiska, reumatskih oboljenja, izuzetno povoljno deluje na rehabilitacije stanja nakon:
  preloma kostiju i iščašenja zglobova, centralne oduzetosi i operacija kičme oštećenja krvnih sudova i dr.
 • Banjski medicinski dan obuhvata
  - Smeštaj
  - Ishranu
  - Lečenje i dijagnostiku (test opterećenja, određene laboratorijske analize koje ulaze u cenu banjskog dana)
  - terapijske procedure koje ulaze u cenu banjskog dana
 • Smeštaj
  Institut "Niška Banja" raspolaže sledećim smeštajnim kapacitetima:
  - Stacionar Radon - 300 ležaja
  - Stacionar Zelengora - 160 ležaja
  - Stacionar Terme - 100 ležaja

DIJAG.SRODNE GRUPE

Magistarske teze

Magistri:


  1.   Karadžić Mirjana, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije;
  2.   Nedović M. Jovan, spec. interne medicine;
  3.   Ilić Vladimir, spec. interne medicine;
  4.   Nikolić – Pavlović Ivana, spec. interne medicine;
  5.   Petrović Dejan, spec. interne medicine;
  6.   Marković Katarina, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije;
  7.   Kostić Svetlana, spec. interne medicine;
  8.   Ilić Bojan, spec. interne medicine;
  9.   Marinković Dragan, spec. interne medicine;
10.   Milenković Saša, spec. interne medicine;
11.   Dimitrijević Irena, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije;
12.   Lović Milan, spec. interne medicine;
13.   Krstić Ivana, spec. interne medicine;

 

Supspecijalisti:  1.   Deljanin Ilić Ž. Marina, spec. interne medicine-kardiolog;
  2.   Božilov Slađana, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije-reumatolog;
  3.   Bošnjaković Vesna, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije-reumatolog;
  4.   Jovanović Jelena, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije-reumatolog;;
  5.   Živković Valentina, spec. interne medicine-reumatolog;

 

Primarijusi:


  1.   Karadžić Mirjana, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije;
  2.   Skakić Vlado, spec. interne medicine;
  3.   Šljivić Milan, spec. interne medicine;
  4.   Ilić Vladimir, spec. interne medicine:
  5.   Božilov Slađana, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije;
  6.   Bošnjaković Vesna, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije;
  7.   Nikolić Ljubiša, spec. interne medicine;
  8.   Kostić Svetlana, spec. interne medicine;
  9.   Nikolić Pavlović Ivana, spec. interne medicine;
10.   Marković Katarina, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije;