• Lekovitost
  Topla lekovita voda Niške Banje sa prosečnom temperaturom od 37C prirodno obogaćena gasom radona, u kombinacijama sa drugim terapijama pomaže kod lečenja:
  kardiovaskularnih oboljenja, svih oblika povišenog krvnog pritiska, reumatskih oboljenja, izuzetno povoljno deluje na rehabilitacije stanja nakon:
  preloma kostiju i iščašenja zglobova, centralne oduzetosi i operacija kičme oštećenja krvnih sudova i dr.
 • Banjski medicinski dan obuhvata
  - Smeštaj
  - Ishranu
  - Lečenje i dijagnostiku (test opterećenja, određene laboratorijske analize koje ulaze u cenu banjskog dana)
  - terapijske procedure koje ulaze u cenu banjskog dana
 • Smeštaj
  Institut "Niška Banja" raspolaže sledećim smeštajnim kapacitetima:
  - Stacionar Radon - 300 ležaja
  - Stacionar Zelengora - 160 ležaja
  - Stacionar Terme - 100 ležaja

DIJAG.SRODNE GRUPE

Klinika za reumatologiju

Klinika za reumatologiju je visoko specijalizovana i moderno opremljena zdravstvena ustanova koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i lečenjem reumatskih bolesti (zapaljenjski reumatizam, sistemske bolesti vezivnog tkiva, degenerativni, vanzglobni i metabolički reumatizam)  i naučnoistraživačkim radom.

Specijalizovana poliklinička i bolnička zdravstvena delatnost u oblasti reumatskih bolesti sprovodi se na bolničkim odeljenjima (I i II bolničko odeljenje) i odseku za poluintenzivnu negu, kao i u specijalističkoj službi.
I bolničko odeljenje raspolaže sa  28 kreveta,  II bolničko odeljenje sa 23 kreveta  i  odsek za PIN sa 5 kreveta.

U okviru Klinike za reumatologiju uspešno funkcionišu i kabineti za osteodenzitometriju, mišićnoskeletni ultrazvuk, kapilaroskopiju, magnetnu rezonancu i  dijagnostičko-terapijsku intraartikularnu punkciju.

 Na Klinici za reumatologiju vrše se:  prijem, obrada i lečenje  bolesnika; svakodnevne vizite (edukacija bolesnika, praćenje subjektivnih tegoba i objektivnog stanja, praćenje efekata i korekcije terapije); rad na svim dijagnostičkim, terapeutskim i rehabilitacionim postupcima na klinici, funkcionalnoj dijagnostici i kabinetima, kao i na uvođenju novih metoda u dijagnostici i lečenju bolesnika, konzilijarni  i konsultantivni pregledi, stručno usavršavanje i edukacija u zemlji i inostranstvu iz oblasti Interne medicine i reumatologije, kao i prezentacija novih saznanja i sopstvenih istraživanja na stručnim sastancima lekara Instituta; naučno istraživački rad; (magistarske i doktorske studije, naučno-istraživački projekti); edukacija lekara na lekarskom i specijalističkom stažu kroz prikaze bolesnika i seminarske radove; rad u komisiji za upućivanje bolesnika u zdravstvene institucije van područja Zavoda za zdravstveno osiguranje Niš.
Klinika poseduje savremenu opremu za neinvazivnu dijagnostiku u koju spadaju i kompjuterizovani koštani denzitometar, stereo kapilaroskop, magnetno rezonantni skener i ultrazvučni aparat za pregled zglobova.
U lečenju ovih bolesti primenjuju se najsavremeniji terapijski protokoli koji uključuju i primenu bioloških lekova.
Klinika ima dugu tradiciju u ispitivanju i lečenju bolesnika sa reumatskim bolestima što sve zajedno danas omogućuje  brzu i pravovremenu dijagnozu i lečenje reumatoidnog artritisa, sistemskog eritemskog lupusa, sistemske skleroze, Sjogrenovog sindroma, zapaljenskih oboljenja mišića i krvnih sudova, degenerativnih reumatskih bolesti (koksartroza, gonartroza, osteoartroza šaka), osteoporoze, gihta, itd.
Klinika za reumatologiju je i nastavna  baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu za internu medicinu, oblast reumatologije i balneoklimatologije.