• Lekovitost
  Topla lekovita voda Niške Banje sa prosečnom temperaturom od 37C prirodno obogaćena gasom radona, u kombinacijama sa drugim terapijama pomaže kod lečenja:
  kardiovaskularnih oboljenja, svih oblika povišenog krvnog pritiska, reumatskih oboljenja, izuzetno povoljno deluje na rehabilitacije stanja nakon:
  preloma kostiju i iščašenja zglobova, centralne oduzetosi i operacija kičme oštećenja krvnih sudova i dr.
 • Banjski medicinski dan obuhvata
  - Smeštaj
  - Ishranu
  - Lečenje i dijagnostiku (test opterećenja, određene laboratorijske analize koje ulaze u cenu banjskog dana)
  - terapijske procedure koje ulaze u cenu banjskog dana
 • Smeštaj
  Institut "Niška Banja" raspolaže sledećim smeštajnim kapacitetima:
  - Stacionar Radon - 300 ležaja
  - Stacionar Zelengora - 160 ležaja
  - Stacionar Terme - 100 ležaja

DIJAG.SRODNE GRUPE

Ishrana pacijenata

Svi pacijenti smešteni u Institutu hrane se u restoranima objekata u kojima su smešteni. Ishrana pacijenata nije po principu samoposluživanja već je hrana servirana na stolu, što u mnogome olakšava i poboljšava komfor pacijenata. Za nepokretne pacijente, ili one kojima lekar propiše ishranu u sobi organizovan je transport i serviranje hrane u sobi pacijenta.

   

Kompletna priprema hrane, distribucija do udaljenih objekata i posluženje vrši se u skladu sa HACCP sistemom prema Codex alimentarius-u CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003 kako bi se osiguralo da hrana bude bezbedna za upotrebu i željenog kvaliteta. Na najekonomičniji način se upravlja sredstvima i zalihama hrane. Zato su dobavljači hrane provereni, pouzdani, stabilnog kvaliteta, brzi i tačni u preuzetim rokovima isporuke. Zaposleni koji rade sa hranom su u potpunosti obučeni, kvalifikovani, sposobni i motivisani za pripremu hrane prema svim zahtevima kvaliteta hrane.

     

Hrana se priprema u centralnoj kuhinji u objektu Radon i ona je kapaciteta 560 porcija po obroku. Kapaciteti restorana su: Radon – do 290 mesta, Zelengora do 150 mesta, Terme do 100 mesta. Pacijenti imaju mogućnost izbora jela, a pacijentima kojima lekar propiše dijatalnu ishranu dobija dijetalnu hranu.

                   

 

Osoblje kuhinje je dobro obučeno i pored pripreme standarnih obroka, kuhinja  i osoblje raspolaže kapacitetima za prpremu koktela, svečanih ručkova, večera kao i posluženja za potrebe kongresnog turizma ili organizovanih manifestacija u okviru Instituta.
O veštinama i kvalitetu rada osoblja kuhinje govore mnoga značajna priznanja na takmičenjima kulinarstva u proteklom periodu.