• Lekovitost
  Topla lekovita voda Niške Banje sa prosečnom temperaturom od 37C prirodno obogaćena gasom radona, u kombinacijama sa drugim terapijama pomaže kod lečenja:
  kardiovaskularnih oboljenja, svih oblika povišenog krvnog pritiska, reumatskih oboljenja, izuzetno povoljno deluje na rehabilitacije stanja nakon:
  preloma kostiju i iščašenja zglobova, centralne oduzetosi i operacija kičme oštećenja krvnih sudova i dr.
 • Banjski medicinski dan obuhvata
  - Smeštaj
  - Ishranu
  - Lečenje i dijagnostiku (test opterećenja, određene laboratorijske analize koje ulaze u cenu banjskog dana)
  - terapijske procedure koje ulaze u cenu banjskog dana
 • Smeštaj
  Institut "Niška Banja" raspolaže sledećim smeštajnim kapacitetima:
  - Stacionar Radon - 300 ležaja
  - Stacionar Zelengora - 160 ležaja
  - Stacionar Terme - 100 ležaja

DIJAG.SRODNE GRUPE

Doktorske teze

  1.    Ilić N. Stevan, spec. interne medicine-kardiolog (radnik INB 1975 - 2015);
  2.    Marković D. Vladislav, spec. interne medicine-kardiolog (radnik INB 1970 - 2009);
  3.    Stanković M. Aleksandra, spec. interne medicine-reumatolog (radnik INB 1973 - 2011);
  4.    Deljanin Ilić Ž. Marina, spec. interne medicine-kardiolog;
  5.    Dimić N. Aleksandar, spec. interne medicine;
  6.    Tasić S. Ivan, spec. interne medicine;
  7.    Đorđević B. Dragan, spec. interne medicine;
  8.    Filipov Rozita, spec. fizikalne nedicine i rehabilitacije;
  9.    Stoičkov B. Viktor, spec. interne medicine;
10.    Stamenković N. Bojana, spec. interne medicine;
11.    Stojanović K. Sonja, spec. interne medicine;
12.    Živković G. Valentina, spec. interne medicine;
13.    Jovanović V. Jelena, spec. fizikalne medicine;
14.    Stojanović S. Sanja, doktor medicine;