• Lekovitost
  Topla lekovita voda Niške Banje sa prosečnom temperaturom od 37C prirodno obogaćena gasom radona, u kombinacijama sa drugim terapijama pomaže kod lečenja:
  kardiovaskularnih oboljenja, svih oblika povišenog krvnog pritiska, reumatskih oboljenja, izuzetno povoljno deluje na rehabilitacije stanja nakon:
  preloma kostiju i iščašenja zglobova, centralne oduzetosi i operacija kičme oštećenja krvnih sudova i dr.
 • Banjski medicinski dan obuhvata
  - Smeštaj
  - Ishranu
  - Lečenje i dijagnostiku (test opterećenja, određene laboratorijske analize koje ulaze u cenu banjskog dana)
  - terapijske procedure koje ulaze u cenu banjskog dana
 • Smeštaj
  Institut "Niška Banja" raspolaže sledećim smeštajnim kapacitetima:
  - Stacionar Radon - 300 ležaja
  - Stacionar Zelengora - 160 ležaja
  - Stacionar Terme - 100 ležaja

DIJAG.SRODNE GRUPE

Klinika za kardiovaskularne bolesti
Prijem na bolničko lečenje

Poštovani,

U slučaju potrebe za bolničkim lečenjem ili ispitivanjem ukazujemo Vam da se prijem može obaviti u hitnim stanjima u bilo koje vreme dana ili noći u prijemnoj kardiološkoj ambulanti Klinike za KVB a za to Vam je potrebna sledeća dokumentacija:

 • zeleni (bolnički) uput lekara hitne medicinske pomoći i
 • zdravstvena knjižica (overena).

 

Ukoliko nemate zdravstveno osiguranje, a primljeni ste kao hitan slučaj u jedinicu intenzivne nege, Klinika će biti prinuđena da Vam ispostavi račun za celokupno lečenje, koje se pre otpusta mora platiti ili priložiti sredstvo obezbeđenja naplate.
Zakazivanje planirane hospitalizacije vrši se ličnim kontaktom na petom spratu, a prijem u zakazano vreme preko prijemne kardiološke ambulante.

U slučaju iznenadne sprečenosti da na vreme stignete na Kliniku za KVB, obavestite o tome odgovornu medicinsku sestru nadležne službe putem telefona  018/502-226.

Potrebna dokumentacija za prijem:

 1. zeleni (bolnički) uput lekara opšte prakse Vašeg Doma Zdravlja;
 2. ukoliko ste osigurani preko fonda, a niste sa područja Niškog regiona dolazite sa overenim uputom lekarske komisije Vašeg Fonda zdravstvenog osiguranja;
 3. zdravstvena knjižica (overena);
 4. lična karta;
 5. ranija medicinska dokumentacija;
 6. novac za participaciju ili dokument na osnovu čega ste oslobođeni iste.

 

Klinika za reumatologiju
Prijem na bolničko lečenje

U slučaju potrebe za bolničkim lečenjem ili ispitivanjem ukazujemo Vam da se prijem  može obaviti u zakazano vreme od 8.00č do 14.00č Zelengora I sprat  soba 152 ili u vreme dogovoreno sa odgovornom medicinskom sestrom - kontakt telefon  018/502-032.
            Sve procedure prijema se odvijaju na jednom mestu u prijemnoj službi Instituta Niška Banja  - Radon IV sprat (018/502-010, 502 – 020 i 502 – 030). 

 

 

 

Potrebna dokumentacija za prijem:

 1. zeleni (bolnički) uput lekara opšte prakse Vašeg Doma Zdravlja;
 2. ukoliko ste osigurani preko fonda, a niste sa područja Niškog regiona dolazite sa overenim uputom lekarske komisije Vašeg Fonda zdravstvenog osiguranja;
 3. zdravstvena knjižica (overena);
 4. lična karta;
 5. ranija medicinska dokumentacija;
 6. novac za participaciju ili dokument na osnovu čega ste oslobođeni iste.

Služba Ortopedije
Prijem na bolničko lečenje

U slučaju potrebe za bolničkim lečenjem ili ispitivanjem ukazujemo Vam da se prijem  može obaviti od 8 do 14 sati (u vreme dogovoreno sa ordinirajućim lekarom na telefon 018/502-022 ).
 Sve procedure prijema se odvijaju na jednom mestu u prijemnoj službi Instituta Niška Banja  - Radon IV sprat. Poštujte zakazano vreme prijema.
             U slučaju iznenadne sprečenosti da dođete ili da na vreme stignete, obavestite o tome odgovornu medicinsku sestru nadležne službe putem telefona 018/502 – 023.

 

 

Potrebna dokumentacija za prijem:

 1. zeleni (bolnički) uput lekara opšte prakse Vašeg Doma Zdravlja;
 2. zdravstvena knjižica (overena);
 3. lična karta;
 4. preoperativna medicinska dokumentacija (konsultativne preglede nadležnih lekara);
 5. novac za participaciju ili dokument na osnovu čega ste oslobođeni iste.

Klinika za specijalizovanu rehabilitaciju
Prijem na rehabilitaciju

Nakon dobijenog odobrenja od strane Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje specijalizovane rehabilitacije potrebno je poslati na adresu Instituta Niška Banja: ulica Srpskih Junaka broj 2, 18205 Niška Banja.
Poziv o ostvarivanju rehabilitacije dobijate od prijemne službe Instituta Niška Banja putem telefona ili putem preporučene pošte.
Poštujte zakazani termin  prijema i ponesite sve potrebne stvari i dokumentaciju. U slučaju iznenadne sprečenosti da na vreme stignete u Institut, potrebno je da obavestite nadležnu prijemnu službu putem telefona  018/502-010, 502 – 020 i 502 – 030.

Potrebna dokumentacija za prijem:

 1. zdravstvena knjižica (overena);
 2. lična karta;
 3. ranija medicinska dokumentacija;
 4. novac za participaciju ili dokument na osnovu čega ste oslobođeni iste.


NAPOMENA:

Preporučujemo da za prijem na Kliniku za kardiovaskularne bolesti, Službu ortopedije, Kliniku za reumatologiju i Kliniku za specijalizovanu rehabilitaciju ponesete sledeće stvari:

 1. pidžamu / spavaćicu sa presvlakom, rublje;
 2. higijenski pribor;
 3. papuče;
 4. brojeve telefona bliskih rođaka;
 5. novine, knjige, ukrštene reči;
 6. sve lekove koje ste pili kod kuće ili originalna pakovanja;

Lekove koje ćete dobijati na klinikama biće Vam propisani od strane naših lekara.

Ulaskom u Institut Vi ste u zoni naše odgovornosti i staranja zato ni jedan lek ne možete uzimati bez odobrenja ordinirajućeg lekara. Molimo da se ovog uputstva pridržavate u potpunosti kako bismo izbegli rizik koji nosi uzimanje nekih lekova i interakcija sa nekim drugim koje ćete dobijati na klinikama.

NE nosite vrednosti (nakit, velike sume novca i sl.). Ne možemo garantovati za njihovu sigurnost.

Posete pacijentima
Vreme poseta : od 13  do 14č svakodnevno.
Lični kontakt rodbine sa ordinirajućim lekarem je moguć, a najbolje je da to bude u vremenu od 13 do 14č.

Prevoz
Institut „Niška Banja“ ne raspolaže svojim voznim parkom ali omogućava prevoz bolesnika na međuklinička ispitivanja i preglede na teritoriji Niša kao i prevoz u druge bolnice u koje se bolesnici prevode radi daljeg lečenja. Služba ortopedije bolesnicima može obezbediti prevoz do kuće, po završenom lečenju, kolima hitne pomoći matičnog fonda.

Molimo sve pacijente da se pridržavaju kućnog reda.

Izvod iz pravilnika o kućnom redu nalazi se u svakoj sobi na svim Klinikama.