• Lekovitost
  Topla lekovita voda Niške Banje sa prosečnom temperaturom od 37C prirodno obogaćena gasom radona, u kombinacijama sa drugim terapijama pomaže kod lečenja:
  kardiovaskularnih oboljenja, svih oblika povišenog krvnog pritiska, reumatskih oboljenja, izuzetno povoljno deluje na rehabilitacije stanja nakon:
  preloma kostiju i iščašenja zglobova, centralne oduzetosi i operacija kičme oštećenja krvnih sudova i dr.
 • Banjski medicinski dan obuhvata
  - Smeštaj
  - Ishranu
  - Lečenje i dijagnostiku (test opterećenja, određene laboratorijske analize koje ulaze u cenu banjskog dana)
  - terapijske procedure koje ulaze u cenu banjskog dana
 • Smeštaj
  Institut "Niška Banja" raspolaže sledećim smeštajnim kapacitetima:
  - Stacionar Radon - 300 ležaja
  - Stacionar Zelengora - 160 ležaja
  - Stacionar Terme - 100 ležaja

DIJAG.SRODNE GRUPE

Akreditovana predavanja za lekare

1. Sreda, 06.09.2017. godine – Dr Saša Milenković – akreditovano predavanje „Sekundarna osteoporoza kod bolesnika sa hroničnim artritisima“

2. Sreda, 13.09.2017. godine – Odeljenje “Rehabilitacije D” - prikaz bolesnika

3. Sreda, 20.09.2017. godine –  Dr Svetlana Kostić – akreditovano predavanje „Terapija metaboličkog sindroma“

4. Sreda, 27.09.2017. godine – Odeljenje fizijatrije – prikaz bolesnika

5. Sreda, 04.10.2017. godine – Odeljenje ortopedije – prikaz bolesnika

6. Sreda, 11.10.2017. godine – „prozor“ za predavanje farmaceutskih kuća

7. Sreda, 18.10.2017. godine – Klinika za kardiologiju –prikaz bolesnika

8. Sreda, 25.10.2017. godine – prof. dr Ivan Tasić – akreditovano predavanje „Rezistentna hipertenzija“

9. Sreda, 01.11.2017. godine – Dr Vladimir Ilić – akreditovano predavanje „Endotelna disfunkcija – klinički izazov“

10. Sreda, 08.11.2017. godine  – Dr Valentina Mitić – akreditovano predavanje „Metabolički citoprotektivi kardiomiocita – dodatna energija kardiomiocitima“

11. Sreda, 15.11.2017. godine  – Odeljenje „Rehabilitacije A“ – prikaz bolesnika

12. Sreda, 22.11.2017. godine  – Dr Zoran Matović  – akreditovano predavanje „Punkciona fasciotomija u hirurškom lečenju Dupuitrenove kontrakture“

13. Sreda, 29.11.2017. godine – Odeljenje „Rehabilitacije B“ – prikaz bolesnika

14. Sreda, 06.12.2017. godine – Dr Katarina Marković – akreditovano predavanje „Fizikalna terapija multiple skleroze“

15. Sreda, 13.12.2017. godine – Odeljenje „Rehabilitacije C“ – prikaz bolesnika

16. Sreda, 20.12.2017. godine – Dr Mirjana Mladenović – akreditovano predavanje „Elektromioneurografija“

17. Sreda, 27.12.2017. godine –  Odeljenje Rehabilitacije D – prikaz bolesnika

 

NAPOMENA:   AKREDITOVANIM PREDAVANJIMA MOGU PRISUSTVOVATI LEKARI

INSTITUTUTA "NIŠKA BANJA" KAO I LEKARI KOJI NISU U RADNOM ODNOSU U INSTITUTU