• Lekovitost
  Topla lekovita voda Niške Banje sa prosečnom temperaturom od 37C prirodno obogaćena gasom radona, u kombinacijama sa drugim terapijama pomaže kod lečenja:
  kardiovaskularnih oboljenja, svih oblika povišenog krvnog pritiska, reumatskih oboljenja, izuzetno povoljno deluje na rehabilitacije stanja nakon:
  preloma kostiju i iščašenja zglobova, centralne oduzetosi i operacija kičme oštećenja krvnih sudova i dr.
 • Banjski medicinski dan obuhvata
  - Smeštaj
  - Ishranu
  - Lečenje i dijagnostiku (test opterećenja, određene laboratorijske analize koje ulaze u cenu banjskog dana)
  - terapijske procedure koje ulaze u cenu banjskog dana
 • Smeštaj
  Institut "Niška Banja" raspolaže sledećim smeštajnim kapacitetima:
  - Stacionar Radon - 300 ležaja
  - Stacionar Zelengora - 160 ležaja
  - Stacionar Terme - 100 ležaja

DIJAG.SRODNE GRUPE

Akreditovana predavanja za lekare

1. Sreda, 17.01.2018. godine – Dr sci. med. Irena Dimitrijević – akreditovano predavanje „Mogućnosti primene termovizijske kamere u medicini


2. Sreda, 24.01.2018. godine – Dr sci. med. Dejan Petrović – akreditovano predavanje – „Specifičnosti kardiovaskularne rehabiliticije osoba starije životne dobi


3. Sreda, 21.02.2018. godine – Dr Bojan Ilić – akreditovano predavanje – „Akutna srčana insuficijencija


4. Sreda, 07.03.2018. godine – Mr sci. med. Ivana Krstić – akreditovan predavanje – „Radioterapijom uzrokovane bolesti srca


5. Sreda, 04.04.2018. godine – Doc. dr Bojana Stamenković  – akreditovano predavanje „Novi klasifikacioni kriterijumi za sistemsku sklerozu


6. Sreda, 16.05.2018. godine – Dr Violeta Dimitrijević – akreditovano predavanje „Sindrom bolnog ramena (impindžment sindrom) – klinički izazov


7. Sreda, 06.06.2018. godine – Dr sci. med. Rozita Filipov – akreditovano predavanje Osteoporoza juče, danas, sutra

 

NAPOMENA:   AKREDITOVANIM PREDAVANJIMA MOGU PRISUSTVOVATI LEKARI

INSTITUTUTA "NIŠKA BANJA" KAO I LEKARI KOJI NISU U RADNOM ODNOSU U INSTITUTU