Vreme za online registraciju je isteklo. Prijava učesnika je moguća 10. maja 2018. god. (16:00-19:00 h) i 11. maja 2018. god. (08:00-12:00 h) - IV sprat stacionara „Radon“