Prijava za simpozijum Zapaljenske reumatske bolesti  2018

Pri popunjavanju formulara Prijava za učešćena Simpozijumu, molimo Vas da popunite sva zahtevana polja. Ukoliko nepravilno popunite, Vaša prijava za učešće neće biti prihvaćena.

Ovaj obrazac je za registraciju jednog učesnika ili prateće osobe.

MOLIMO KORISTITE SAMO VELIKA ŠTAMPANA SLOVA BEZ SPECIJALNIH ZNAKOVA.

Vrsta prijave
Učesnik
Kategorija učesnika
Nakon slanja prijave na Vaše-mail ćete dobiti potvrdu prijave učesnika za simpozijum.