KONTAKTI

Doc. dr Sonja Stojanović (sonja.stojanovic1006@gmail.com)

Doc. dr Bojana Stamenković (bojana.stamenkovic.70@gmail.com)

Assoc. Prof. Sonja Stojanović, M.D., PhD (sonja.stojanovic1006@gmail.com)

Assoc. Prof. Bojana Stamenković, M.D., PhD (bojana.stamenkovic.70@gmail.com)
 

tel.: +38118 502-009

reumatologija2016@radonnb.co.rs

Sekretari simpozijuma
Dr Ivana Aleksić
Dr Jasmina Jocić

+38118 502-037