NAUČNI ODBOR

PREDSEDNIŠTVO NAUČNOG ODBORA

Prof. dr Nemanja Damjanov, Beograd
mr. sci. med. Jovan Nedović, Niš
Prof. dr Milan Petronijević, Beograd
Prof. dr Jelena Vojinović, Niš

NAUČNI ODBOR

Prof. dr Branislav Bobić, Novi Sad
Doc. dr Mirjana Šefik Bukilica, Beograd
Prof. dr Branislava Glišić, Beograd
Prof.  dr Milijanka Lazarević, Novi Sad
Doc. dr Aleksandra Lučić Tomić, Kragujevac
Prof. dr Tatjana Ilić, Novi Sad
Prof. dr Marija Radak Perović, Beograd
Doc. dr Goran Radunović, Beograd
Prof. dr Dušan Stefanovicć, Beograd
Prof. dr Nada Vujasinović Stupar, Beograd
Doc. dr Bojana Stamenković, Niš
Doc. dr Sonja Stojanović, Niš
Dr Ljudmila Stojanović, sci. med., Beograd
Doc. dr Valentina Živković, Niš