Pokrovitelj simpozijuma Ministarstvo zdravlja Republike Srbije

  • Institut za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja”
  • Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu
  • Reumatološka sekcija SLD-a
  • Udruženje reumatologa Srbije
  • SLD Niš

 

Organizuju
Simpozijum

Zapaljenske reumatske bolesti

Niška Banja 10. - 12. maj 2018. god., Stacionar “Radon”
Krajnji rok za prijavu radova - 02. april 2018.
Obaveštenje o prihvatanju radova - 15. april 2018.

PRELIMINARNI PROGRAM SIMPOZIJUMA