PREDSEDNIK NAUČNOG ODBORA

 

Marina Deljanin Ilić (Niška Banja, RS)

 

NAUČNI ODBOR (Srpska akademija nauka i umetnosti)

 

Vladimir Kanjuh (Beograd, RS)

Nebojša Lalić (Beograd, RS)

Milorad Mitković (Niš, RS)

Miodrag Ostojić (Beograd, RS)

Petar Seferović (Beograd, RS)

Goran Stanković (Beograd, RS)

Duško Vulić (Banja Luka, R Srpska)

 

NAUČNI ODBOR

 

Milika Ašanin (Beograd, RS) Milan Nedeljković (Beograd, RS)
Branko Beleslin (Beograd, RS) Aleksandar Nešković (Beograd, RS)
Siniša Dimković (Beograd, RS) Slobodan Obradović ((Beograd, RS)
Dragan Dinčić (Beograd, RS) Biljana Obrenović Kirćanski (Beograd, RS)
Slobodan Dodić (Novi Sad, RS) Katica Pavlović (Novi Sad, RS)
Ana Đorđević Dikić (Beograd, RS) Milan Pavlović (Niš, RS)
Branislava Ivanović (Beograd, RS) Milan Petrović (Beograd, RS)
Stevan Ilić (Niš, RS) Biljana Putniković (Beograd, RS)
Ljiljana Jovović (Beograd, RS) Arsen Ristić (Beograd, RS)
Dimitra Kalimanovska Oštrić (Beograd, RS) Dragan Simić (Beograd, RS)
Gordana Kocić (Niš, RS) Jelena Stepanović (Beograd, RS)
Aleksandar Lazarević (Banja Luka, R Srpska) Anastazija Stojšić (Novi Sad, RS)
Milica Lazović (Beograd, RS) Nebojša Tasić (Beograd, RS)
Veselin Mitrović (Bad Neuheim, DE) Zorana Vasiljević (Beograd, RS)
Ivana Nedeljković (Beograd, RS) Bosiljka Vujisić Tešić (Beograd, RS)
Vladan Vukčević (Beograd, RS)