• Лековитост
  Топла лековита вода Нишке Бање са просечном температуром од 37Ц природно обогаћена гасом радона, у комбинацијама са другим терапијама помаже код лечења: кардиоваскуларних обољења, свих облика повишеног крвног притиска, реуматских обољења, изузетно повољно делује на рехабилитације стања након: прелома костију и ишчашења зглобова, централне одузетоси и операција кичме оштећења крвних судова и др.
 • Бањски медицински дан обухвата
  - Смештај
  - Исхрану
  - Лечење и дијагностику (тест оптерећења, одређене лабораторијске анализе које улазе у цену бањског дана) - терапијске процедуре које улазе у цену бањског дана
 • Смештај
  Институт "Нишка Бања" располаже следећим смештајним капацитетима:
  - Стационар Радон - 300 лежаја
  - Стационар Зеленгора - 160 лежаја
  - Стационар Терме - 100 лежаја

ДИЈАГ.СРОДНЕ ГРУПЕ

КОНТАКТИ

Научни радови објављени у часописима са секундарном цитираношћу (SCI, PUB Med, Med Line) и IMPACT фактором

Научни радови објављени у часописима са секундарном цитираношћу (SCI, PUB Med, Med Line) и IMPACT фактором

2018

Томовић К, Лазаревић Ј, Коцић Г, Дељанин Илић М, Андерлух М, Шмелцеровић А: Mechanisms and pathways of anti-inflammatory activity of DPP-4 inhibitors in cardiovascular and renal protection. Medicinal, Research Reviews 2018; doi: 10.1002/med.21513 IF: 8.290 (M21a)

Иван Тасић, Светлана Костић, Никола М. Стојановић, Владо Скакић, Јована Цветковић, Александар Ђорђевић, Мирјана Караџић, Драган Ђорђевић, Станоје Андонов, Виктор Стоичков, Димитрије Тасић, Meenakshi Vanka, Драган Ловић: Significance of asymptomatic hyperuricemia in patients after coronary events. Scand J Clin Lab Invest 2018; 78(4):312-317. IF: 1.498 (M23)

Стоичков В, Стојановић Д, Тасић И, Шарић С, Раденковић Д, Бабовић П, Соколовић Д, Веселиновић А: QSAR study of 2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-ones derivatives as angiotensin II AT1 receptor antagonists based on the Monte Carlo method. Struct Chem 2018; 29:441-449. IF: 2.019 (M22)

Живковић В, Цветковић Т, Митић Б, Стаменковић Б, Стојановић С, Радовановић-Динић Б, Јуришић В: Monocyte chemoattractant protein-1 as a marker of systemic lupus erythematosus: an observational study. Rheumatol Int 2018; 38(6): 1003-1008. IF: 1.925 (M23)

2017

Илић Дељанин Марина, Павловић Радмила, Лазаревић Гордана, Живановић Славољуб, Цветковић Татјана, Коцић Гордана, Илић Стеван, Ambrosio Giuseppe: Detrimental effects of a bout of physical exercise on circulating endogenous inhibitors of endothelial function in patients with coronary artery disease. Journal of Cardiovascular Medicine 2017; 18(8):610-616. IF: 1.613 (M23)

Стојановић С, Стаменковић Б, Стоименов ТЈ, Недовић Ј, Живковић В, Деспотовић М, Павловић Д: Association of tumor necrosis factor-α (G-308A) genetic variant with matrix metalloproteinase-9 activity and joint destruction in early rheumatoid arthritis. Clin Rheumatol 2017; 36(7):1479-1485. IF: 2.365 (M23)

Дејан Петровић, Марина Дељанин Илић, Сања Стојановић. Prognostic value of biomarkers and co-morbidities in patients with acute heart failure: one-year follow-up study. Srp Arh Celok Lek 2017; DOI: 10.2298/SARH160225030P IF: 0.277 (M23)

Николић ВН, Јанковић СМ, Дељанин-Илић М, Стојановић СС, Николић МЛ, Живановић С, Стокановић Д, Јевтовић-Стоименов Т, Миловановић ЈР: Population pharmacokinetic analysis of Bisoprolol in patients with stable coronary artery disease.  Eur J Drug Metab Pharmacokinet. 2017 Jun 2. doi: 10.1007/s13318-017-0414-1

Томислав Костић, Стефан Момчиловић, Зоран Д. Перишић, Светлана Р. Апостоловић, Јована Цветковић, Андриана Јовановић, Александра Бараћ, Соња Шалингер-Мартиновић, Сузана Тасић-Оташевић: Manifestations of Lyme carditis. Int J Cardiol 2017; http://dx.doi.org/10.1016/j.ijcard.2016.12.169 IF: 4.638 (M21)

Јевтовић-Стоименов Т, Цветковић Т, Деспотовић М, Башић Ј, Цветковић Ј, Марјановић Г, Павловић Д: The influence of TNF alpha -308 G/A polymorphism on oxidative stress in patients with chronic lymphocytic leukemia. Leuk Res. 2017;54:66-72.

2016

Илић Дељанин Марина, Павловић Радмила, Лазаревић Гордана, Живановић Славољуб, Цветковић Татјана, Коцић Гордана, Илић Стеван, Ambrosio Giuseppe: Detrimental effects of a bout of physical exercise on circulating endogenous inhibitors of endothelial function in patients with coronary artery disease. Journal of Cardiovascular Medicine 2016; IF: 1.658 (M23) doi: 10.2459/JCM.0000000000000400

Стоичков Виктор, Дељанин-Илић Марина, Стојановић Дијана, Илић Стеван, Шарић Сандра, Петровић Дејан, Костић Томислав, Цветковић Јована, Стојановић Сања, Голубовић Млађан: The influence of type 2 diabetes mellitus on the frequency and complexity of ventricular arrhythmias and heart rate variability in patients after myocardial infarction. Vojnosanit Pregl 2016; 73(11): 1050-1055. IF: 0.355 (M23)

Anderluh M, Коцић Г, Томовић К, Коцић Р, Дељанин-Илић М, Шмелцеровић А: Cross-talk between the dipeptidyl peptidase-4 and stromal cell-derived factor-1 in stem cell homing and myocardial repair: Potential impact of dipeptidyl peptidase-4 inhibitors. Pharmacology and Therapeutics 2016; 167:100-107. IF: 11.000 (M21a)

Тадић М, Cuspidi C, Вукомановић В, Ћелић В, Тасић И, Стевановић А, Коцијанчић V. Does masked hypertension impact left ventricular deformation? J Am Soc Hypertens 2016;10(9):694-701. IF:2.656 (M22)

Тасић Данијела, Раденковић Соња, Стојановић Дијана, Милојковић Маја, Стојановић Миодраг, Дељанин Илић Марина, Коцић Гордана. Crosstalk of Various Biomarkers That Might Provide Prompt Identification of
Acute or Chronic Cardiorenal Syndromes. Cardiorenal Medicine 2016;6(2):99-107. IF: 1.762

2015

Тасић Данијела, Раденковић Соња Б, Коцић Гордана М, Дељанин-Илић Марина Ж, Игњатовић Александра М: Microinflammation Factors in the Common Diseases of the Heart and Kidneys. Disease Markers 2015; Article ID 470589. IF: 1.562

Сања Стојановић, Марина Дељанин Илић, Стеван Илић, Дејан Петровић, Светлана Ђукић. The significance of adiponectin as a biomarker in metabolic syndrome and/or coronary artery Disease.  Vojnosanit Pregl 2015; 72(9): 779-784. IF: 0.292

Тасић Иван, Рашић-Поповић Марина, Стојановић Соња, Стаменковић Бојана, Костић Светлана, Поповић Дејан, Лазаревић Гордана, Богдановић Драган, Стефановић Владисав: Osteoporosis -a risk factor for cardiovascular diseases: A follow-up study. Srp Arh Celok Lek 2015; 143(1-2):28-34. IF: 0.233

Драган Ђорђевић, Дејан Петровић, Дејана Вуковић, Добривоје Михаиловић, Александар Димић: Motivation and job satisfaction of health workers in a specialized health institution in Serbia. Vojnosanit Pregl 2015; 72 (8):714 -721.  IF: 0.292

2014

Милојковић Бобан, Коцић Гордана М, Раденковић Соња Б, Павловић Радмила М, Цветковић Татјана П, Дељанин-Илић Марина, Илић Стеван, Бобана Милојковић Д, Ђинђић Борис Ј, Стојановић Дијана Р, Соколовић, Дусан Т, Јевтовић-Стоименов Татјана М: Circulating purine compounds, uric acid, and xanthine oxidase/dehydrogenase relationship in essential hypertension and end stage renal disease.
Renal Failure 2014;36(4):613-618.  IF: 0.944

Живковић Валентина, Станковић Александра М, Цветковић Татјана П, Митић Бранка П, Костић Светислав М, Недовић Јован М, Стаменковић Бојана Н: Anti-dsDNA, Anti-Nucleosome and Anti-C1q Antibodies as Disease Activity Markers in Patients with Systemic Lupus Erythematosus. Srp Arh Celok Lek 2014; 142(7- 8): 431-436. IF: 0.233 (M23)

Keck AD, Foocharoen C, Rosato E, Smith V, Allanore Y, Distler O, Стаменковић Б, Pereira Da Silva JA, Hadj Khelifa S, Denisov LN, Hachulla E, García de la Peña Lefebvre P, Sibilia J, Airò P, Caramaschi P, Müller-Ladner U, Wiland P, Walker UA. Nailfold capillary abnormalities in erectile dysfunction of systemic sclerosis: a EUSTAR group analysis. Rheumatology 2014; 53(4):639-43. IF: 4.475 (M21)

Нела Живковић, Соња Стојановић. Osteomalacia or osteoporosis-Case report. Acta Fac Med Naiss 2014;31(4): 267-271 (M52)

Архива - ранији радови

2013

 

Николић ВН, Јевтовић Стоименов Т, Велицковић Радовановић Р, Илић С, Дељанин Илић М, Маринковић Д,  Апостоловић С, Станојевиц Д, Живановић С, Стефановић Н, Пешић С, Ружић Зечевић Д, Миловановић ЈР, Јанковић СМ: Population pharmacokinetics of bisoprolol in patients with chronic heart failure. Eur J Clin Pharmacol 2013; 69: 859-865. IF: 2.845

Николић ВН, Јевтовић Стоименов Т, Стокановић Д, Миловановић М, Величковић Радовановић Р, Пешић С, Стоиљковић М, Пешић Г, Илић С, Дељанин Илић М, Маринковић Д, Стефановић Н, Јанковић СМ: An inverse correlation between TNF alpha serum levels and heart rate variability in patients with heart failure. J Cardiology 2013; DOI 10.1016/j.jjcc.2013.02.013 IF:1.284

Тасић Иван С, Лазаревић Гордана Д, Стојановић Миомир, Костић Светлана И, Рихтер Марија, Ђорђевић Драган Б, Симоновић Дејан М, Вулић Душан, Стефановић Владисав Б. Health-related quality of life in patients with coronary artery disease after coronary revascularization. Central European Journal Of Medicine 2013;8(5): 618-626. IF: 0.209

Николић ВН, Јевтовић-Стоименов Т, Стокановић Д, Миловановић М, Величковић Радовановић Р, Пешић С, Стоиљковић М, Пешић Г, Илић С, Дељанин Илић М, Маринковић Д, Стефановић Н, Јанковић СМ. An inverse correlation between TNF alpha serum levels and heart rate variability in patients with heart failure. J Cardiology 2013; 62(1):37–43.  IF: 2.566(M22)

Николић ВН, Јевтовић-Стоименов Т, Величковић Радовановић Р, Илић С, Дељанин-Илић М, Маринковић Д, Апостоловић С, Станојевић Д, Живановић С, Стефановић Н, Пешић С, Ружић Зечевић Д, Миловановић ЈР, Јанковић СМ. Population pharmacokinetics of bisoprolol in patients with chronic heart failure. Eur J Clin Pharmacol 2013; 69: 859-865. IF: 2.697(M22)

Ловић Драган, Стојанов Весна, Јаковљевић Бранко, Кротин Мирјана, Јуришић Владимир, Ђорђевић Драган, Пауновић Катарина, Здравковић Марија, Симоновић Дејан, Бастац Душан, Ловић Бранко. Prevalence of arterial hypertension in Serbia: PAHIS study. Journal of Hypertension2013;31(11):2151-7. IF: 4.222(M21)

Стојановић Л, Контић М, Смиљанић Д, Ђоковић А, Стаменковић Б, Марисављевић Д. Association between non-thrombotic neurological and cardiac manifestations in patients with antiphospholipid syndrome. Clin Exp Rheumatol 2013; 31(5):756-60. IF: 2.973 (M22)

 

2012

 

Дељанин Илић М, Павловић Р, Лазаревић Г, Цветковић Т, Коцић Г, Илић С, Стефановић. В: Asymmetric and symmetric dimethylarginine in patients presenting with risk factors for coronary heart disease. Cent Eur J Med 2012; IF: 0.312

Александар Димић, Марина Рашиц Поповић, Иван Тасић, Драган Ђорђевић, Соња Стојановић, Бојана Стаменковић, Дејан Поповић, Саша Миленковић, Милена Димић, Јован Недовић: Relation between bone density and certain parameters of lipid status in postmenopausal women. Central European Journal of Medicine 2012; 7(5):642-649.IF: 0.312

Бојана Стаменковић, Александра Станковић, Александар Димић, Немања Дамјанов, Јован Недовић, Соња Стојановић, Војин Савић, Драган Ђорђевић: The Clinical Significance of Antibody Determination to Cyclic Citrullinated Peptides in Systemic Sclerosis. Srp Arh Celok Lek 2012; 140(5-6):350-354. IF: 0.190

Ђорђевић БВ, Павловић Р, Ћосић В, Дељанин Илић М, Ристић Т, Крстић Н, Јевтовић Стоименов Т: High clinical accuracy of asymmetric dimethylarginine and symmetric dimethylarginine in patients with ischemic heart disease. Amino Acids 2012; DOI 10.1007/s00726-012-1307-x IF: 3.248

Миловановић Милена, Пешић Гордана, Николић Валентина, Јевтовић Стоименов Татјана, Васић Карин, Јовић Зорица, Дељанин Илић Марина, Пешић Срђан: Vitamin D deficiency is associated with increased il-17 and tnfα levels in patients with chronic heart failure. Arquivos Brasileiros de Cardiologia 2012; 98(3):259-265 IF: 1.147. Free Article

Ана Пејчић, Љиљана Кесић, Стеван Илић, Зоран Пешић, Димитрије Мирковић: Veza između hronične parodontopatije i nivoa serumskih lipida. Vojnosanit Pregl 2012; 69(9): 771-777. IF: 0.179

Душко Вулић, Дренка Шећеров Зечевић, Иван Тасић, Марија Бургић Радмановић: War trauma factors and cardiovascular risk. Curr Cardiovasc Risk Rep 2012; 6:141-145

Roe MT, Armstrong PW, Fox KA, White HD, Prabhakaran D, Goodman SG, Cornel JH, Bhatt DL, Clemmensen P, Martinez F, Ardissino D, Nicolau JC, Boden WE, Gurbel PA, Ruzyllo W, Dalby AJ, McGuire DK, Leiva-Pons JL, Parkhomenko A, Gottlieb S, Topacio GO, Hamm C, Pavlides G, Goudev AR, Oto A, Tseng CD, Merkely B, Гашпаровић В, Corbalan R, Cinteză M, McLendon RC, Winters KJ, Brown EB, Lokhnygina Y, Aylward PE, Huber K, Hochman JS, Ohman EM; Colaborators: Илић С; TRILOGY ACS Investigators.Prasugrel versus clopidogrel for acute coronary syndromes without revascularization.N Engl J Med. 2012;367(14):1297-309. IF: 53.298 Free Article

Mega JL, Braunwald E, Wiviott SD, Bassand JP, Bhatt DL, Bode C, Burton P, Cohen M, Cook-Bruns N, Fox KA, Goto S, Murphy SA, Plotnikov AN, Schneider D, Sun X, Verheugt FW, Gibson CM; Colaborators: Илић С;ATLAS ACS 2–TIMI 51 Investigators.Rivaroxaban in patients with a recent acute coronary syndrome.N Engl J Med. 2012 Jan 5;366(1):9-19. IF: 53.298 Free Article

Foocharoen C, Tyndall A, Hachulla E, Rosato E, Allanore Y, Farge-Bancel D, Caramaschi P, Airó P, Nikolaevna SM, Pereira da Silva JA, Стаменковић Б, Riemekasten G, Rednic S, Sibilia J, Wiland P, Tarner I, Smith V, Onken AT, Abdel Atty Mohamed WA, Distler O, Моровић Верглес Ј, Himsel A, de la Peña Lefebvre PG, Hügle T, Walker UA. Erectile dysfunction is frequent in systemic sclerosis and associated with severe disease: a study of the EULAR Scleroderma Trial and Research group. Arthritis Research & Therapy2012, 14: R37. DOI: 10.1186/ar3748IF: 4.445 Free PMC Article

Lakota K, Thallinger GG, Sodin-Semrl S, Rozman B, Ambrozic A, Tomsic M, Praprotnik S, Cucnik S, Mrak-Poljsak K, Ceribelli A, Cavazzana I, Franceschini F, Vencovsky J, Czirják L, Varjú C, Steiner G, Aringer M, Стаменковић Б, Distler O, Matucci-Cerinic M, Kveder T. International cohort study of 73 anti-Ku-positive patients: association of p70/p80 anti-Ku antibodies with joint/bone features and differentiation of disease populations by using principal-components analysis. Arthritis Research & Therapy2012; 14 (1) : Article Number: R2; DOI: 10.1186/ar3550 IF: 4.445 Free PMC Article

Braun J, Pavelka K, Ramos-Remus C, Димић А, Vlahos B, Freundlich B, Koenig AS. Clinical efficacy of etanercept versus sulfasalazine in ankylosing spondylitis subjects with peripheral joint involvement. J Rheumatol. 2012 Apr;39(4):836-40; IF: 3.695

Ивана Тадић, Нада Вујасиновић Ступар, Љиљана Тасић, Дејан Стевановић, Александар Димић, Бојана Стаменковић, Соња Стојановић, Саша Миленковић. Validation of the osteoporosis quality of life questionnaire QUALEFFO-41 for the Serbian population. Health and Quality of Life Outcomes 2012; 10 (1): 74-82. IF: 2.112 Free PMC Article

Meier FM , Frommer KW,Dinser R,Walker UA,Czirjak L,Denton CP,Allanore Y,Distler O,Riemekasten G,Valentini G,Müller-Ladner U; EUSTAR Collaboators: Б. Стаменковић; Update on the profile of the EUSTAR cohort: an analysis of the EULAR Scleroderma Trials and Research group database. Ann Rheum Dis. 2012 71(8):1355-60. doi: 10.1136/annrheumdis-2011-200742. IF:8.727

 

2011

 

Стеван Илић, Марина Дељанин Илић, Виктор Стоичков. Frequency and characteristics of myocardial ischemia recorded during stress echocardiography in patients with high coronary risk. Vojnosanit Pregl 2011; 68(5):393-398. IF: 0.199

Бјелаковић Б, Илић С, Шаранац Л, Парезановић В, Вукомановић Г, Chouliaras K, Живковић Н, Захаров Т, Вукомановић В, Бјелаковић Л. Echocardiographic evaluation of left ventricular outflow tract hemodynamics in healthy children with anomalous left ventricular band. Int J Cardiol 2011;152(2):262-265. IF: 6.802

Алексић Емина, Стаменковић Радмила, Лапчевић Мирјана, Дељанин Илић Марина, Ђорђевић Драган, Тасић Иван. Достизање циљних вредности липидних параметара код болесника са дијабетесом и без њега који су прележали инфаркт миокарда. Srp arh celok lek 2011; 139(1-2): 30-36. IF: 0.194

Стојковић Габријела, Младенов Сунчица, Јовановић Димитрије, Станковић Александар, Дељанин Илић Марина, Ристић Арсен. The importance of echocardiography in diagnostics of idiopathic pulmonary arterial hypertension: A case report. Srp Arh Celok Lek 2011; 139(5-6): 376-379. IF: 0.194

Ђорђевић ВБ, Ћосић В, Стојановић И, Кундалић С, Звездановић Л, Дељанин Илић М, Влаховић П, Поповић Л. Lipoprotein (a) Is the Best Single Marker in Assessing Unstable Angina Pectoris.Cardiol Res Pract 2011; Vol 7; 2011: ID175363doi:10.4061/2011/175363, Free PMC Article

Camm AJ, Capucci A, Hohnloser SH, Torp-Pedersen C, Van Gelder IC, Mangal B, Beatch G; AVRO Investigators; Colaborators: Илић С;. A randomized active-controlled study comparing the efficacy and safety of vernakalant to amiodarone in recent-onset atrial fibrillation. J Am Coll Cardiol 2011; 57(3):313-21. IF: 14.293

Pang PS, Mehra M, Maggioni AP, Filippatos G, Middlebrooks J, Turlapaty P, Kazei D, Gheorghiade M; Colaborators: Илић С; RENO-DEFEND Investigators. Rationale, design, and results from RENO-DEFEND 1: a randomized, dose-finding study of the selective A1 adenosine antagonist SLV320 in patients hospitalized with acute heart failure. Am Heart J. 2011;161(6):1012-23 IF: 4.651

Димић А, Стојановић С, Недовић Ј, Станковић А, Стеменковић Б, Миленковић С, Митић В. Potential role of FRAX analysis in postmenopausal women with osteopenia. Central European Journal of medicine 2011; 6(2): 185-189. IF: 0.244

Стојановић С, Јевтовић Стоименов Т, Станковић А, Павловић Д, Недовић Ј, Стаменковић Б, Димић А, Маринковић М. Удруженост полиморфизма гена за ТНФ алфа (-308 А/Г) с високом активношћу реуматоидног артритиса и терапијским одговором на етанерцепт. Srp Arh Celok Lek 2011; 139 (11-12): 784- 89. IF: 0.194

С. Цекић, Д. Павловић, М. Шарац, Б. Каменов, А. Димић, В. Павловић. The effect of vitamin C on amiodarone-induced toxicity in rat thymocytes. Central European Journal of Medicine 2011; 6(1):58-63 IF: 0.244

Марина Рашић Поповић, Иван Тасић, Александар Димић, Соња Стојановић, Бојана Стаменковић, Светлана Костић, Дејан Поповић, Тодорка Савић, Наташа Миладиновић Тасић, Снежана Манојловић. Correlation between total cardiovascular risk and bone density in postmenopausal women. Cent Eur J Med 2011; 6 (6): 795-803. IF: 0.244

Hügle T, Schuetz P, Daikeler T, Tyndall A, Matucci-Cerinic M, Walker UA, van Laar JM и чланови EUSTAR-a . Late-onset systemic sclerosis--a systematic survey of the EULAR scleroderma trials and research group database. Rheumatology . 2011; 50(1):161-5. IF: 4.171 Free Article

 

2010

 

Марина Дељанин Илић, Стеван Илић, Гордана Лазаревић, Гордана Коцић, Радмила Павловић, Владисав Стефановић. Impact of reversible myocardial ischaemia on nitric oxide and asymmetric dimethylarginine production in patients with high risk for coronary heart disease. Med Sci Monit 2010; 16(9):CR397-404 IF: 1.699

Тасић И, Лазаревић Г, Костић С, Ђорђевић Д, Симоновић Д, Рихтер М, Вулић Д, Стефановић В. Administration and effects of secondary prevention measures in coronary heart disease patients from Serbia according to gender and cardiometabolic risk. Acta Cardiol 2010; 65(4):407-14. IF: 0.650

Дељанин Илић М, Илић С, Стаменковић Б. Function of the left ventricular myocardium in patients with systemic sclerosis. Med Pregl 2010; 63(3-4):163-9.

Савић Т, Јанковић, Д, Јанковић И, Бојанић В, Ђинђић Б, Миладиновић Тасић Н, Тасић И. Ефекти терапије симвастатином на минералну густину кости код жена са хиперхолестеролемијом у постменопаузалном периоду. Acta Facultatis Medicae Naissensis 2010; 27(1):13-18.

Бјелаковић Бојко, Илић Стеван, Димитријевић Лидија, Миловановић Бранислав, Костић Гордана, Бјелаковић Љиљана, Лукић Стево. Heart rate variability in infants with central coordination disturbance. Early Hum Dev 2010; 86(2): 77-81. IF: 1.587

Бјелаковић Б, Илић С, Chouliaras K, Миловановић Б, Вукомановић В, Бојић Т, Бјелаковић Л, Захаров Т. Heart Rate Variability in Children with Exercise-Induced Idiopathic Ventricular Arrhythmias. Pediatr Cardiol2010; 31:188–194.IF: 1.237

Ристић Татјана, Ћосиц Владан, Влаховић Предраг, Дељанин Илић Марина Ж, Ђорђевић Видосава Б. Could Lymphocyte Caspase-3 Activity Predict Atherosclerotic Plaque Vulnerability? Journal Of Medical Biochemistry 2010; 29(2): 73-77. IF:0.610

Миладиновић Тасић НЛ, Тасић СА, Тасић ИС. The efficiency of immunoenzyme assay in the diagnosis of lambliosis. Central European Journal of Medicine 2010; 5(4): 464-469. IF: 0.244.

Емина Д. Алексић, Радмила Љ. Стаменковић, Драган Б. Ђорђевић, Гордана Д. Лазаревић, Душко Б. Вулић, Иван С. Тасић. Prognostic factors in patients who have survived myocardial infarction. Central European Journal of Medicine 2010; 5(4): 513-519. IF: 0.244

Гордана Николић, Иван Тасић, Снежана Манојловић, Љиљана Самарџић, Сузана Тошић, Зоран Ћирић. Психијатријски синдроми удружени са атипичним болом у грудима.Vojnosanit Pregl 2010; 67(7):530-536. IF: 0.199

Татјана Ристић, Видосава Б. Ђорђевић, Марина Дељанин-Илић, Владан Ћосић, Славица Кундалић. Концентрације Fas/FasL у зависности од клиничке презентације коронарне болести и њихов однос са факторима ризика. Vojnosanit Pregl 2010; 67(7): 537-542. IF: 0.199

Здравковић Марија, Кротин Мирјана, Дељанин Илић Марина, Здравковић Дарко. Мерење квалитета живота болесника са кардиоваскуларним обољењима. Med Pregl 2010; 63(9-10): 701-704.

Емина Алексић, Радмила Стаменковић, Марина Дељанин Илић, Иван Тасић, Тодорка Савић, Аца Вацић. Attainment of target blood pressure values in patients with survived myocardial infarction and diabetes mellitus. Acta Facultatis Medicae Naissensis 2010; 27(3):125-134.

Димић А, Јанковић Д, Савић Т, Карановић Н. The effects of one-year simvastatin therapy on women’s bone mineral density. Central European Journal of Medicine 2010; 5(5): 588-592. IF: 0.244

Живковић В, Стаменковић Б, Недовић Ј, Димић А, Марковић К. Bone density in osteoarthritis. Acta Facultatis Medicae Naissensis 2010; 27(3): 135-141.

Allanore Y, Meune C, Vonk MC, Airo P, Hachulla E, Caramaschi P, Riemekasten G, Cozzi F, Beretta L, Derk CT, Komócsi A, Farge D, Balbir A, Riccieri V, Distler O, Chialà A, Papa ND, Simic KP, Ghio M, Стаменковић Б, Rednic S, Host N, Pellerito R, Zegers E, Kahan A, Walker UA, Matucci-Cerinic M; EUSTAR co-authors. Prevalence and factors associated with left ventricular dysfunction in the EULAR Scleroderma Trial and Research group (EUSTAR) database of patients with systemic sclerosis Ann Rheum Dis. 2010; 69(1): 218-21. IF: 9.082

Sokka T, Kautiainen H, Pincus T, Verstappen SM, Aggarwal A, Alten R, Andersone D, Badsha H, Baecklund E, Belmonte M, Craig-Müller J, da Mota LM, Димић А, Fathi NA, Ferraccioli G, Fukuda W, Géher P, Gogus F, Hajjaj-Hassouni N, Hamoud H, Haugeberg G, Henrohn D, Horslev-Petersen K, Ionescu R, Karateew D, Kuuse R, Laurindo IM, Lazovskis J, Luukkainen R, Mofti A, Murphy E, Nakajima A, Oyoo O, Pandya SC, Pohl C, Predeteanu D, Rexhepi M, Rexhepi S, Sharma B, Shono E, Sibilia J, Sierakowski S, Skopouli FN, Stropuviene S, Toloza S, Valter I, Woolf A, Yamanaka H; QUEST-RA. Work disability remains a major problem in rheumatoid arthritis in the 2000s: data from 32 countries in the QUEST-RA study.Arthritis Res Ther. 2010;12(2):R42.IF: 4.357 Free PMC Article

Naranjo A, Toloza S, Guimaraes da Silveira I, Lazovskis J, Hetland ML, Hamoud H, Peets T, Mäkinen H, Gossec L, Herborn G, Skopouli FN, Rojkovich B, Aggarwal A, Minnock P, Cazzato M, Yamanaka H, Oyoo O, Rexhepi S, Andersone D, Baranauskaite A, Hajjaj-Hassouni N, Jacobs JW, Haugeberg G, Sierakowski S, Ionescu R, Karateew D, Димић А, Henrohn D, Gogus F, Badsha H, Choy E, Bergman M, Sokka T. Smokers and non-smokers with rheumatoid arthritis have similar clinical status: data from the multinational QUEST-RA database. Clinical And Experimental Rheumatology2010; 28(6): 820-827. IF: 2.358

Видосава Б. Ђорђевић, Лилика Звездановић, Владан Ћосић, Предраг Влаховић, Славица Кундалић, Татјана Јевтовић Стоименов, Бојана Стаменковић, Драгослав Р. Митровић. Serum Levels and in Vitro Production of Th1-and Th2-Type Cytokines by Peripheral Blood Mononuclear Cells in Patients Suffering from Systemic Lupus Erythematosus. Journal Of Medical Biochemistry 2010; 29(1): 19-27.

Gerlag DM, Hollis S, Layton M, Vencovský J, Szekanecz Z, Braddock M, Tak PP; ESCAPE Study Group; Collaborators Димић А. Preclinical and clinical investigation of a CCR5 antagonist, AZD5672, in patients with rheumatoid arthritis receiving methotrexate. Arthritis Rheum. 2010 Nov;62(11):3154-60. IF:7.866 Free Article

Jerome Avouac, Ulrich Walker, Alan Tyndall, Andre Kahan,Marco Matucci-Cerinic,Yannick Allanore, and EUSTAR (коаутори Стаменковић Б, Станковић А, као чланови групе EUSTAR). Characteristics of Joint Involvement and Relationships with Systemic Inflammation in Systemic Sclerosis: Results from the EULAR Scleroderma Trial and Research Group (EUSTAR) Database. Journal of Rheumatology 2010; 37:7 IF: 3.551

 

2009

 

Дељанин Илић Марина, Илић Стеван, Лазаревић Гордана, Коцић Гордана, Павловић Радмила, Стефановић Владисав. Impact of interval versus steady state exercise on nitric oxide production in patients with left ventricular dysfunction. Acta Cardiol 2009; 64 (2):219-224. IF: 0.495.

Дамњановић Горан, Јелић Марија, Ђинђић Борис, Илић Стеван. Serum concentration of soluble adhesive molecules in patients with different forms of coronary artery disease. Vojnosanit Pregl 2009; 66(4):265-270.

Станковић А, Славић В, Стаменковић Б, Каменов Б, Бојановић М, Митровић ДР. Serum and synovial fluid concentrations of CCL2 (MCP-1) chemokine in patients suffering rheumatoid arthritis and osteoarthritis reflect disease activity. Bratislava Medical Journal 2009; 110 (10): 641-646.ISSN 0006-9248 IF: 0.317

Стојановић Соња, Димић Александар, Стаменковић Бојана, Станковић Александра, Недовић Јован. Influence of Balneophysical Therapy on Activity, Functional Capacity, and Quality of Life in Patients with Rheumatoid Arthritis. Српски Архив За Целокупно Лекарство 2009; 137(3-4): 171-174.

Недовић Јован, Стаменковић Бојана, Стојановић Соња, Станковић Александра, Димић Александар. Effects of Natural Factors of Niska Banja Spa on Indexes of Mobility of Vertebral Column in Patients with Ankylosing Spondylitis. Српски Архив За Целокупно Лекарство 2009; 137(3-4): 175-178.

Стаменковић Бојана, Станковић Александра, Недовић Јован, Стојановић Соња, Димић Александар, Ђорђевић Драган, Бојановић Мила. Утицај балнеотерапије на реактанте акутне фазе запаљења у анкилозирајућем спондилитису. Српски архив за целокупно лекарство 2009; 137(5-6): 255-258.

U A Walker, A Tyndall, L Czirják, C P Denton, D Farge-Bancel, O Kowal-Bielecka, U Müller-Ladner, M Matucci-Cerinic, and the EUSTAR co-authors (коаутори Стаменковић Б, Станковић А, као чланови групе EUSTAR). Geographical variation of disease manifestations in systemic sclerosis: a report from the EULAR Scleroderma Trials and Research (EUSTAR) group database. Ann Rheum Dis 2009;68 :856-862. IF: 8.111

Мандић Драгана, Ћурчиц Радмила, Радосављевић Гордана, Дамјанов Немања, Стефановић Душан, Митић Игор, Димић Александар. Recommendations for Tuberculosis Screening Before and During Treatment with Tumour Necrosis Factor Inhibitors. Српски Архив За Целокупно Лекарство 2009; 137(3-4): 211-216.

Зорица Ајдуковић, Александар Димић, Саша Станковић, Небојша Крунић, Љиљан Алексов, Ненад Игњатовић. Минералне материје у коштаном ткиву и крви пацијенткиња са остеропорозом. Med Pregl 2009; LXII (9-10): 402-406.

 

2008

 

Дељанин Илић М, Илић С, Ђорђевић Д, Здравковић М, Илић В. Evaluation of myocardial function in the presence of left ventricular hypertrophy in athletes and hypertensive patients Med Pregl 2008; 61 (3-4): 178-82.

Ђорђевић Д, Ловић Б, Дељанин Илић М, Илић И, Стаменковић Б. Prognostic value of QTc interval dispersion changes during exercise testing in hypertensive men. Srp Arh Celok Lek 2008; 136 (1-2): 16-21.

Ђорђевић Драган Б, Дељанин Илић Марина Ж, Тасић Иван С. Correlation between 24-hour profile of blood pressure and ventricular arrhythmias and their prognostic significance in patients with arterial hypertension.Vojnosanit Pregl 2008; 65(5): 353-358.

Consuegra-Sanchez L, Петровић И, Cosin-Sales J, Holt DW, Christiansen M, Kaski JC. Prognostic value of circulating pregnancy-associated plasma protein-A (PAPP-A) and proform of eosinophil major basic protein (pro-MBP) levels in patients with chronic stable angina pectoris. Clin Chim Acta. 2008; 391(1-2): 18-23. IF:2.960

Ђорђевић ВБ, Стојановић И, Ћосић В, Звездановић Л, Дељанин Илић М, Димић С, Кундалић Б, Цветковић Т, Јевтовић Стоименов Т. Serum neopterin, nitric oxide, inducible nitric oxide synthase and tumor necrosis factor-alpha levels in patients with ischemic heart disease. Clin Chem Lab Med 2008; 46 (8): 1149-55. IF: 1.741

Лазаревић Г, Милојковић М, Тасић И, Најман С, Антић С, Стефановић В. PC-1 (ENPP1) K121Q polymorphism in overweight and obese type 2 diabetic coronary heart disease patients. Acta Cardiol 2008; 63 (3): 323-30. IF: 0.495

Миладиновић Тасић НЛ, Тасиц СА, Крањчић-Зец И, Тасиц Г, Тасиц А, Тасић ИС. Asymptomatic giardiasis-more prevalent in refugees than in native inhabitants of the city of Nis, Serbia. Central European Journal of Medicine 2008; 3 (2): 203-206.

Yancy CW, Krum H, Massie BM, Silver MA, Stevenson LW, Cheng M, Kim SS, Evans R; Colaborators: Илић С: FUSION II Investigators. Safety and efficacy of outpatient nesiritide in patients with advanced heart failure: results of the Second Follow-Up Serial Infusions of Nesiritide (FUSION II) trial. Circ Heart Fail 2008; 1(1): 9-16. IF:3.433 Free Article

Holubarsch CJ, Colucci WS, Meinertz T, Gaus W, Tendera M; Survival and Prognosis: Investigation of Crataegus Extract WS 1442 in CHF (SPICE) trial study group Colaborators: Илић С; The efficacy and safety of Crataegus extract WS 1442 in patients with heart failure: the SPICE trial. Eur J Heart Fail 2008; 10 (12):1255-63. IF: 3.398

Rozman B, Cucnik S, Sodin-Semrl S, Czirjak L, Varju C, Distler O, Huscher D, Aringer M, Steiner G,Matucci-Cerinic M, Guiducci S, Стаменковић Б, Станковић А, Kveder T. Prevalence and clinical associations of anti-Ku antibodies in patients with systemic sclerosis: a European EUSTAR-initiated multicentre case-control study. Ann Rhem Dis 2008; 67(9): 1282-1286. IF: 7.188

Tak PP, Thurlings RA, Rossier C, Nesterov I, Димић Александар Н, Мирчетић Владимир, Rischmueller M, Nasanov E, Shmidt E, Emery P, Munafo A. Atacicept in patients with rheumatoid arthritis. Arthritis And Rheumatism 2008; 58 (1): 61 -72. IF: 6.787

Sokka Tuulikki, Hetland Merete Lund, Makinen Heidi, Kautiainen Hannu, Horslev-Petersen Kim, Luukkainen Reijo K, Combe Bernard, Badsha Humeira, Drosos Alexandros A, Devlin Joe, Ferraccioli Gianfranco, Morelli Alessia, Hoekstra Monique, Majdan Maria, Sadkiewicz Stefan, Belmonte Miguel, Holmqvist Ann-Carin, Choy Ernest, Burmester Gerd R, Tunc Recep, Димић Александар Н, Недовић Јован М, Станковић Александра М, Bergman Martin, Toloza Sergio, Pincus Theodore. Remission and rheumatoid arthritis - Data on patients receiving usual care in twenty-four countries. Arthritis And Rheumatism 2008; 58(9):2642-2651. IF: 6.787

Naranjo Antonio, Sokka Tuulikki, Descalzo Miguel A, Calvo-Alen Jaime, Horslev-Petersen Kim,Luukkainen Reijo K, Combe Bernard, Burmester Gerd R, Devlin Joe, Ferraccioli Gianfranco, Morelli Alessia, Hoekstra Monique, Majdan Maria, Sadkiewicz Stefan, Belmonte Miguel, Holmqvist Ann-Carin,Choy Ernest, Tunc Recep, Димић Александар Н, Bergman Martin, Toloza Sergio, Pincus Theodore. Cardiovascular disease in patients with rheumatoid arthritis: results from the QUEST-RA study. Arthritis Research & Therapy 2008; 10(2): Article number R30. IF: 4.485

Биљана Миљковић Селимовић, Татјана Бабић, Бојана Стаменковић, Љиљана Ристић, Гордана Тасић, Бранислава Коцић. Campylobacter jejuni and postinfective chronic sequels: joints manifestations. Acta Fac Med Naiss 2008; 25(1): 29-33.

 

2007

 

Тасић И, Милојковић М, Sunder-Plassmann R, Лазаревић Г, Тасић НМ, Стефановић В. The association of PC-1 (ENPP1) K121Q polymorphism with metabolic syndrome in patients with coronary heart disease. Clin Chim Acta 2007; 377 (1-2): 237-42. IF: 2.601

Дељанин Илић М, Илић С. Учесталост и прогностички значај асимптоматске исхемије миокарда код болесника са прележаним инфарктом миокарда. Војносанитетски преглед 2007; 64: 519-523.

Дељанин Илић М, Илић С, Стоичков В. Effects of continuous physical training on exercise tolerance and left ventricular myocardial function in patients with heart failure. Srp Arh Celok Lek. 2007 Sep-Oct;135 (9-10):516-20.

Стоичков В, Илић С, Дељанин Илић М. Однос QТ дисперзије, систолне функције леве коморе и учесталости вентрикуларних аритмија код особа с коронарним болестима. Srp arh celok lek 2007; 135: 395-400.

 

2006

 

Тасић И С, Мијалковић Д, Ђорђевић Д, Ловић Б, Јанковић Д, Миладиновић Тасић Н, Ловић М. Effect of fosinopril on progression of the asymptomatic carotid atherosclerosis and left ventricular hypertrophy in hypertensive patients. Srp Arh Celok Lek 2006; 134(3-4):106-13.

Fredericks S, Bertomeu-Gonzalez V, Петровић И, Holt DW, Kaski JC. Comment on immunoassays developed for pregnancy-associated plasma protein-A (PAPP-A) in pregnancy may not recognize PAPP-A in acute coronary syndromes. Clin Chem. 2006; 52(8):1619-20. IF: 5.544.

Лазаревић Г, Антић С, Цветковић Т, Влаховић П, Тасић И, Стефановић В. A physical activity programme and its effects on insulin resistance and oxidative defense in obese male patients with type 2 diabetes mellitus. Diabetes Metab 2006; 32 (6): 583-90. IF: 1.71.

Милутиновић С, Апостоловић С, Тасић И. Left atrial size in patients with arterial hypertension. Srp Arh Celok Lek. 2006; 134(3-4):100-105.

Fredericks S, Bertomeu-Gonzalez V, Петровић И, Holt D, Kaski JC. Comment on Immunoassays Developed for Pregnancy-Associated Plasma Protein-A (PAPP-A) in Pregnancy May Not Recognize PAPP-A in Acute Coronary Syndromes. Clin Chem 2006; 52: 1619-20