• Лековитост
  Топла лековита вода Нишке Бање са просечном температуром од 37Ц природно обогаћена гасом радона, у комбинацијама са другим терапијама помаже код лечења: кардиоваскуларних обољења, свих облика повишеног крвног притиска, реуматских обољења, изузетно повољно делује на рехабилитације стања након: прелома костију и ишчашења зглобова, централне одузетоси и операција кичме оштећења крвних судова и др.
 • Бањски медицински дан обухвата
  - Смештај
  - Исхрану
  - Лечење и дијагностику (тест оптерећења, одређене лабораторијске анализе које улазе у цену бањског дана) - терапијске процедуре које улазе у цену бањског дана
 • Смештај
  Институт "Нишка Бања" располаже следећим смештајним капацитетима:
  - Стационар Радон - 300 лежаја
  - Стационар Зеленгора - 160 лежаја
  - Стационар Терме - 100 лежаја

ДИЈАГ.СРОДНЕ ГРУПЕ

КОНТАКТИ

Политика квалитета

Стратегија

Институт за лечење и рехабилитацију "Нишка Бања", Ниш пружа врхунску здравствену заштиту секундарног и терцијарног нивоа за становнике са територије Републике Србије, одговара изазовима данашњег времена и следи реформе здравственог система Републике Србије. Ова здравствена заштита је заснована на најбољим доказима из праксе и истраживања, и у складу је са највишим професионалним и етичким стандардима. Ми смо здравствена установа која прихвата све изазове терцијарне и секундарне здравствене заштите, креирамо и имплементирамо иновативна решења, чијом реализацијом желимо да потврдимо квалитет наших услуга.
Стратегија Института је да своју вредност исказује кроз креативност, компетентност, квалитет здравствених услуга, задовољство пацијената, транспарентност, иновативност, тимски рад, бригу о запосленима, стручни и професионални развој и осећај сигурности и припадности Институту. Фокусирани смо на функционалност, безбедност, поузданост и остале пратеће изазове са којима се суочавају наши клијенти у циљу постизања бољег имиџа на тржишту, смањења штете од потенцијалних инцидената, снижењу трошкова, повећања ефективности, ефикасности профита а у складу са пословним циљевима и плановима организације.

Визија сталног унапређења квалитета је достизање безбедности и сигурне здравствене заштите коју заједничким напорима развијају сви кључни актери у здравственом систему у интересу корисника.

Мисија Института је стварање модерне болнице, окренуте пацијенту, са високим квалитетом здравствених услуга, увођење нових, савремених дијагностичких и терапијских процедура

Политика квалитета

Политика квалитета Института за лечење и рехабилитацију "Нишка Бања",  је заснована на следећим принципима:

1.Наше услуге потпуно задовољавају захтеве прописа, стандарда и очекивања клијената.
2.Врхунски квалитет се реализује уз истовремено снижење трошкова, повећање ефективности, ефикасности, продуктивности и профита.
3.Менаџмент квалитета је задатак и одговорност руководилаца свих нивоа и сваког запосленог.
4.Тимски рад руководилаца обезбеђује беспрекорно одвијање свих пословних процеса.
5.Планирање, превентива и побољшавања су препознатљив стил рада у организацији.
6.Усклађен одржив развој, безбедност и заштита здравља у току рада представљају обавезу руководства и свих запослених у Институту.
7.Клима сарадње, поверења и припадност Институту се заснива на укључивању запослених у креирање и побољшавање пословних процеса и услуга.
8.Спровођење ове политике и достизање нове организационе културе и компетентности се подржава одговарајућим програмима образовања, обуке и мотивације свих запослених.
9.Преиспитивање система менаџмента квалитета по ИСО 9001 од стране   руководства се одвија са циљем постизања континуалних побољшавања, а све у циљу пружања што квалитетнијих здравствених услуга.
10.Усклађен одржив развој, заштита човекове околине, штедња природних ресурса, безбедност и заштита здравља у току рада представљају обавезу руководства и свих запослених у Институту.
11.Планирања и примењивања мера за бављење ризицима и приликама ради повећања ефективности система менаџмента квалитетом и побољшања услуга.

    
 

 

 Политика квалитета безбедности хране у Институту за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“

Институт примењује ХАЦЦП систем према Кодекс алиметаријусу ЦАЦ/РЦП 1-1969, Рев. 4-2003 како би осигурао да храна буде безбедна за употребу и траженог квалитета.

На најекономичнији начин се управља средствима и залихама хране. Зато су добављачи хране проверени, поуздани, стабилног квалитета, брзи и тачни у преузетим роковима испоруке.

Запослени који раде са храном су у потпуности обучени, квалификовани, способни и мотивисани за припрему хране према свим захтевима квалитета хране. 

Ради осигурања да корисници  Института увек добијају безбедну и квалитетну храну прати се законска регулатива, најновија сазнања, добра произвођачка пракса, добра хигијенска пракса и стандарди из области припреме хране.