• Лековитост
  Топла лековита вода Нишке Бање са просечном температуром од 37Ц природно обогаћена гасом радона, у комбинацијама са другим терапијама помаже код лечења: кардиоваскуларних обољења, свих облика повишеног крвног притиска, реуматских обољења, изузетно повољно делује на рехабилитације стања након: прелома костију и ишчашења зглобова, централне одузетоси и операција кичме оштећења крвних судова и др.
 • Бањски медицински дан обухвата
  - Смештај
  - Исхрану
  - Лечење и дијагностику (тест оптерећења, одређене лабораторијске анализе које улазе у цену бањског дана) - терапијске процедуре које улазе у цену бањског дана
 • Смештај
  Институт "Нишка Бања" располаже следећим смештајним капацитетима:
  - Стационар Радон - 300 лежаја
  - Стационар Зеленгора - 160 лежаја
  - Стационар Терме - 100 лежаја

ДИЈАГ.СРОДНЕ ГРУПЕ

КОНТАКТИ

Организација и опрема

Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“ чине Клиника за кардиологију, Клиника за реуматологију,  Клиника за рехабилитацију, Служба за ортопедију  и Заједничке службе.

Расположиве капацитете у стационарном, амбулантно-поликлиничком делу Института и кабинетима опслужује укупно 366 радника (186 медицинских и 180 немедицинских). У структури запослених са високом школском спремом је 68 радника: 54 медицинских и 14 немедицинских радника. Од укупног броја медицинских радника 12 је доктора медицинских наука, односно предавача у настави (професори, доценти и асистенти), лекара специјалиста је 43 (специјалисти интерне медицине, ортопедије, физикалне медицине, анестезиологије, неурологије и радиологије) од којих је магистара 6 и примаријуса 7, лекара опште медицине је 9, на специјализацији је 7 и један здравствени сарадник - дефектолог.

 

Клиника за реуматологију – начелник Мр сци. мед. Јован Недовић :

 • Одсек за специјалистичко консултативне прегледе;
 • Одсек за полуинтезивно лечење и негу;
 • Одсек за дијагностику:
  • Кабинет за дензитометрију;
  • Кабинет за ултразвучну дијагностику;
  • Кабинет за капилароскопију;
  • Кабинет за дијагностичку и терапијску пункцију зглобова и контролу болести МТ;
  • Кабинет за МРА периферних зглобова и РО дијагностику;

 

Клиника за кардиоваскуларне болести – шеф кардиологије Мр сци. мед. Бојан Илић;

 • Одсек за збрињавање ургентних стања;
 • Одсек за специјалистичко консултативне прегледе;
 • Одсек за кардиоваскуларну дијагностику;
 • Одсек за интезивно лечење и негу – коронарна јединица;
 • Одсек за полуинтезивно лечење и негу;
 • Одсек за стандардно лечење;
 • Кабинет за артеријску хипертензију – Проф. др Марина Дељанин Илић, Проф др Иван Тасић;
 • Кабинет за липиде.

 

Служба за ортопедију – начелник др Ненад Стојановић:

 • Одсек за специјалистичко консултативне прегледе;
 • Одсек за интезивно лечење и негу;
 • Одсек за стандардно лечење;
 • Оперативни одсек;
 • Кабинет за минимално инвазивну хирургију;
 • Кабинет за терапију бола.

 

Клиника за рехабилитацију:

 • Одсек за специјалистичко консултативне прегледе;
 • Одељење „А“ за специјализовану рехабилитацију кардиоваскуларних болесника – шеф одељења Доц. др сци. мед. Драган Ђорђевић;
 • Одељење „Б“ за специјализовану рехабилитацију кардиоваскуларних болесника – начелник Прим. мр сци. мед Ивана Николић-Павловић;
 • Одељење „Ц“ за специјализовану рехабилитацију кардиоваскуларних болесника – начелник Проф. др Иван Тасић;
 • Одељење „Д“ за специјализовану рехабилитацију кардиоваскуларних болесника – начелник Др сци. мед. Дејан Петровић;
 • Одељење „Е“ за рехабилитацију неуролошких, трауматолошких, реуматолошких пацијаената и постоперативних стања – начелник др Славица Козомара.

 


Заједничке службе састоје се од следећих одељења:

 • Информационе технологије – администратор система: дипл. инг. Бранислав Караџић;
 • Одељење за правне кадровске и опште послове;
 • Одељење финансијских послова;
 • Одељење за комерцијалне послове – шеф: Бојан Гавриловић.
 • Служба за техничке и друге сличне послове:
  • Одељење исхране и угоститељства – руководилац: Игор Манојловић;
  • Одељење за инвестиционо – техничко одржавање објеката и опреме – начелник Горан Савић, дипл. инж. ел.


Опрема

У оквиру Института се налази и најсавременија биохемијска лабораторија у којој се обављају све хематолошке и биохемијске анализе. Најсавременија нова опрема омогућава третман болесника по свим највишим светским критеријумима.

     
     

Поседујемо  најсавременију опрему за лечење и дијагностику кардиоваскуларних болести, реуматолошких болести : три апарата за ехокардиографију, мониторинг систем за праћење болесника у коронарној јединици, два дензитометра, дигитални рендген и опрему за ортопедску хирушку салу и низ апарата за физикалну терапију.

     

Једна смо од ретких здравствених установа која има развијен Медицински информациони систем са дигиталном историјом болести, који је у функцији од 2006. године. МИС бележи све догађаје везане за пацијенте у реалном времену од његовог доласка до одласка из Института. Протоколи су замењени електронским, а сви извештаји из амбуланти генеришу се из МИС-а, уз могућност праћење хронологије лечења.

     

На основу података о медицинским услугама, лековима и санитетском материјалу унетих у МИС врши се аутоматско генерисање електронске фактуре. Нормално функционисање  МИС-а омогућено је у сва шест објекта Института захваљујући савременој комуникационој опреми. У систему је више од 100 рачунара.

Евиденција опреме, одржавање и руковање опремом усклађено је са ИСО 9000 стандардом, уведеним 2009. године.