• Лековитост
  Топла лековита вода Нишке Бање са просечном температуром од 37Ц природно обогаћена гасом радона, у комбинацијама са другим терапијама помаже код лечења: кардиоваскуларних обољења, свих облика повишеног крвног притиска, реуматских обољења, изузетно повољно делује на рехабилитације стања након: прелома костију и ишчашења зглобова, централне одузетоси и операција кичме оштећења крвних судова и др.
 • Бањски медицински дан обухвата
  - Смештај
  - Исхрану
  - Лечење и дијагностику (тест оптерећења, одређене лабораторијске анализе које улазе у цену бањског дана) - терапијске процедуре које улазе у цену бањског дана
 • Смештај
  Институт "Нишка Бања" располаже следећим смештајним капацитетима:
  - Стационар Радон - 300 лежаја
  - Стационар Зеленгора - 160 лежаја
  - Стационар Терме - 100 лежаја

ДИЈАГ.СРОДНЕ ГРУПЕ

КОНТАКТИ

Научни пројекти

Тренутно учешће на пројектима:


Својство истраживача
 
Проф. др Марина Дељанин Илић:

 1. Етиологија, дијагностика, превенција и терапија ендемске нефропатије и са њом повезаних тумора уротела - значај истраживања генома и протеома (Бр.175092) - Министарство науке, рударства и туризма Републике Србије.
 2. Производња нових дијететских млечних производа за ризичне популације заснована на квалитативној и квантитативној анализи бохемијских маркера здравственог ризика конзумирања млека (Бр.31060) - Министарство науке, рударства и туризма Републике Србије.


Проф. др Тасић Иван:

 1. Истраживање узрока, механизма настанка, превенције и лечења ендемске нефропатије и тумора уротелијума, (Бр. 145004) - Министарство науке, рударства и туризма Републике Србије.
   


Ранији пројекти:


Проф. др Илић Стеван и Проф. др Дељанин Илић Марина:
Дијагностички и прогностички значај биомаркера инфламације, оксидативног стреса и смрти ћелије у исхемијској болести срца,
(Бр. 145039) – Министарство науке, рударства и туризма Републике Србије.

Проф др Александра Станковић
Руководилац пројекта Фонда за науку Републике Србије из реуматологије: Зглобне манифестације у хемодијализираних болесника, 1990-1995г.
Руководилац пројекта: Мерење минералне густине кости у остеоартрози и испитивање дејства субституционог хормонског лечења на постменопаузални губитак кости и прогресију остеоартрозе, Фонд за науку Републике Србије,1996-2000.
Руководилац пројекта :Фактори ризика за остеоартрозу, Фонд за науку Републике Србије, 2001-2004.
У наведеним пројектима као истраживачи радили Проф др Зорица Марковић, Проф др Александар Димић, Асист др Јован Недовић, Асист др Бојана Стаменковић и Асист др Соња Стојановић.


Научни радови објављени у часописима са секундарном цитираношћу (SCI, PUB Med, Med Line) i Impact Factorom:

 

КАРДИОЛОГИЈА

2017


ПРВИ АУТОР

 1. Илић Дељанин Марина, Павловић Радмила, Лазаревић Гордана, Зивановић Славољуб, Цветковић Татјана, Коцић Гордана, Илић Стеван, Амбросио Гиусеппе. Detrimental effects of a bout of physical exercise on circulating endogenous inhibitors of endothelial function in patients with coronary artery disease. Journal of Cardiovascular Medicine 2017; 18(8):610-616. IF: 1.613 (M23)
 2. Дејан Петровић, Марина Делјанин Илић, Сања Стојановић. Prognostic value of biomarkers and co-morbidities in patients with acute heart failure: one-year follow-up study. Srp Arh Celok Lek 2017; DOI: 10.2298/SARH160225030P IF: 0.277 (M23)
 3. Стојановић С, Бојана Стаменковић, Стоименов ТЈ, Недовић Ј, Зивковић В, Деспотовић М, Павловић Д. Association of tumor necrosis factor-α (G-308A) genetic variant with matrix metalloproteinase-9 activity and joint destruction in early rheumatoid arthritis. Clin Rheumatol 2017; 36(7):1479-1485. IF: 2.365 (M23)


КОАУТОРИ

 1. Николић ВН, Јанковић СМ, Дељанин-Илић М, Стојановић СС, Николић МЛ, Зивановић С, Стокановић Д, Јевтовић-Стоименов Т, Миловановић ЈР.Population pharmacokinetic analysis of Bisoprolol in patients with stable coronary artery disease.  Eur J Drug Metab Pharmacokinet. 2017 Jun 2. doi: 10.1007/s13318-017-0414-1.
 2. Јевтовић-Стоименов Т, Цветковић Т, Деспотовић М, Басић Ј, Цветковић Ј, Марјановић Г, Павловић Д. The influence of TNF alpha -308 G/A polymorphism on oxidative stress in patients with chronic lymphocytic leukemia. Leuk Res. 2017;54:66-72.
 3. Томислав Костић, Стефан Момчиловић, Зоран Д. Перишић, Светлана Р. Апостоловић, Јована Цветковић, Андријана Јовановић, Александра Бараћ, Соња Шалингер Мартиновић, Сузана Тасић-Оташевић. Manifestations of Lyme carditis. Int J Cardiol 2017; http://dx.doi.org/10.1016/j.ijcard.2016.12.169 IF: 4.638 (M21)

 

 

2016

 

ПРВИ АУТОР

КОАУТОРИ

 1. Тасић Данијела, Раденковић Соња, Стојановић Дијана, Милојковић Маја, Стојановић Миодраг,  Дељанин Илић Марина, Коцић Гордана. Crosstalk of Various Biomarkers That Might Provide Prompt Identification of Acute or Chronic Cardiorenal Syndromes. Cardiorenal Medicine 2016;6(2):99-107. IF: 1.762
   


2015

 

ПРВИ АУТОР

 1. Тасић Иван, Рашић-Поповић Марина, Стојановић Соња, Стаменковић Бојана, Костић Светлана, Поповић Дејан, Лазаревић Гордана, Богдановић Драган, Стефановић Владисав. Osteoporosis -a risk factor for cardiovascular diseases: A follow-up study. Srp Arh Celok Lek 2015; 143(1-2):28-34. IF: 0.233
 2. Драган Ђорђевић, Дејан Петровић, Дејана Вуковић, Добривоје Михаиловић, Александар Димић. Motivation and job satisfaction of health workers
  in a specialized health institution in Serbia. Vojnosanit Pregl 2015; 72 (8):714 -721.  IF: 0.292


КОАУТОРИ

 1. Тасић Данијела, Раденковић Соња Б, Коцић Гордана М, Дељанин-Илић Марина З, Игњатовић Александра М. Microinflammation Factors in the Common Diseases of the Heart and Kidneys.
  Disease Markers 2015; Article ID 470589. IF: 1.562
 2. Сања Стојановић, Марина Дељанин Илић, Стеван Илић, Дејан Петровић, Светлана Дјукић. The significance of adiponectin as a biomarker in metabolic syndrome and/or coronary artery Disease.
  Vojnosanit Pregl 2015; 72(9): 779-784. IF: 0.292

 

2014

 

ПРВИ АУТОР

КОАУТОРИ

 1. Милојковић Бобан, Коцић Гордана М, Раденковић Соња Б, Павловић Радмила М, Цветковић Татјана П, Дељанин-Илић Марина, Илић Стеван, Бобана Милојковић Д, Ђинђић Борис Ј, Стојановић Дијана Р, Соколовић Душан Т, Јевтовић-Стоименов Татјана М. Circulating purine compounds, uric acid, and xanthine oxidase/dehydrogenase relationship in essential hypertension and end stage renal disease. Renal Failure 2014;36(4):613-618.  IF: 0.944

 

2013

 

ПРВИ АУТОР

КОАУТОРИ

 1. Nikolić VN, Jevtović Stoimenov T,Velicković Radovanović R, Ilić S, Deljanin Ilić M, Marinković D, Apostolović S, Stanojevic D, Živanović S,Stefanović N, Pešić S, Ružic Zečevič D, Milovanović JR, Janković SM. Population pharmacokinetics of bisoprolol in patients with chronic heart failure. Eur J Clin Pharmacol 2013; 69: 859-865. IF: 2.845
 2. Nikolić VN, Jevtović Stoimenov T, Stokanović D, Milovanović M, Velicković Radovanović R, Pešić S, Stoiljković M, Pešić G, Ili ć S, Deljanin Ilić M, Marinković D, Stefanović N, Janković SM. An inverse correlation between TNF alpha serum levels and heart rate variability in patients with heart failure. J Cardiology 2013; DOI 10.1016/j.jjcc.2013.02.013 IF:1.284

 

2012

 

ПРВИ АУТОР

 1. Deljanin Ilić M , Pavlović R, Lazarević G, Cvetković T, Kocić G, Ilić S, Stefanović. V. Asymmetric and symmetric dimethylarginine in patients presenting with risk factors for coronary heart disease. Cent Eur J Med 2012IF: 0.312

КОАУТОРИ

 1. Đorđević BV, Pavlović R, Ćosić V, Deljanin Ilić M, Ristić T, Krstić N, Jevtović Stoimenov T. High clinical accuracy of asymmetric dimethylarginine and symmetric dimethylarginine in patients with ischemic heart disease. Amino Acids 2012; DOI 10.1007/s00726-012-1307-x IF: 3.248
 2. Milovanović Milena; Pešić Gordana; Nikolić Valentina, Jevtović Stoimenov Tatjana; Vasić Karin; Jović Zorica, Deljanin Ilić Marina; Pešić Srđan. Vitamin D deficiency is associated with increased il-17 and tnfα levels in patients with chronic heart failure. Arquivos Brasileiros de Cardiologia 2012; 98(3):259-265 IF: 1.147. Free Article
 3. Ana Pejčić, Ljiljana Kesić, Stevan Ilić, Zoran Pešić, Dimitrije Mirković. Veza između hronične parodontopatije i nivoa serumskih lipida. Vojnosanit Pregl 2012; 69(9): 771-777. IF: 0.179
 4. Duško Vulić, Drenka Secerov Zečević, Ivan Tasić, Marija Burgić Radmanović.War trauma factors and cardiovascular risk. Curr Cardiovasc Risk Rep 2012; 6:141-145
 5. Roe MT, Armstrong PW, Fox KA, White HD, Prabhakaran D, Goodman SG, Cornel JH, Bhatt DL, Clemmensen P, Martinez F, Ardissino D, Nicolau JC, Boden WE, Gurbel PA, Ruzyllo W, Dalby AJ, McGuire DK, Leiva-Pons JL, Parkhomenko A, Gottlieb S, Topacio GO, Hamm C, Pavlides G, Goudev AR, Oto A, Tseng CD, Merkely B, Gasparovic V, Corbalan R, Cinteză M, McLendon RC, Winters KJ, Brown EB, Lokhnygina Y, Aylward PE, Huber K, Hochman JS, Ohman EM; Colaborators: Ilić S; TRILOGY ACS Investigators.Prasugrel versus clopidogrel for acute coronary syndromes without revascularization.N Engl J Med. 2012;367(14):1297-309. IF: 53.298 Free Article
 6. Mega JL, Braunwald E, Wiviott SD, Bassand JP, Bhatt DL, Bode C, Burton P, Cohen M, Cook-Bruns N, Fox KA, Goto S, Murphy SA, Plotnikov AN, Schneider D, Sun X, Verheugt FW, Gibson CM; Colaborators: Ilić S;ATLAS ACS 2–TIMI 51 Investigators.Rivaroxaban in patients with a recent acute coronary syndrome.N Engl J Med. 2012 Jan 5;366(1):9-19. IF: 53.298 Free Article

2011

ПРВИ АУТОР

 1. Stevan Ilić, Marina Deljanin Ilić, Viktor Stoičkov . Frequency and characteristics of myocardial ischemia recorded during stress echocardiography in patients with high coronary risk. Vojnosanit Pregl 2011; 68(5):393-398. IF: 0.199

КОАУТОРИ

 1. Bjelaković B, Ilić S, Saranac L, Parezanović V, Vukomanović G, Chouliaras K, Živković N, Zaharov T, Vukomanović V, Bjelaković L. Echocardiographic evaluation of left ventricular outflow tract hemodynamics in healthy children with anomalous left ventricular band. Int J Cardiol 2011;152(2):262-265. IF: 6.802
 2. Aleksić Emina, Stamenković Radmila, Lapčević Mirjana, Deljanin Ilić Marina, Đorđević Dragan, Tasić Ivan. Dostizanje ciljnih vrednosti lipidnih parametara kod bolesnika sa dijabetesom i bez njega koji su preležali infarkt miokarda. Srp arh celok lek 2011; 139(1-2): 30-36. IF: 0.194
 3. Stojković Gabrijela, Mladenov Sunčica, Jovanović Dimitrije, Stanković Aleksandar, Deljanin Ilić Marina, Ristić Arsen. The importance of echocardiography in diagnostics of idiopathic pulmonary arterial hypertension: A case report. Srp Arh Celok Lek 2011; 139(5-6): 376-379. IF: 0.194
 4. Đorđević VB, Ćosić V, Stojanović I, Kundalić S, Zvezdanović L, Deljanin Ilić M, Vlahović P, Popović L. Lipoprotein (a) Is the Best Single Marker in Assessing Unstable Angina Pectoris.Cardiol Res Pract 2011; Vol 7; 2011: ID175363doi:10.4061/2011/175363, Free PMC Article
 5. Camm AJ, Capucci A, Hohnloser SH, Torp-Pedersen C, Van Gelder IC, Mangal B, Beatch G; AVRO Investigators; Colaborators: Ili ć S;. A randomized active-controlled study comparing the efficacy and safety of vernakalant to amiodarone in recent-onset atrial fibrillation. J Am Coll Cardiol 2011; 57(3):313-21. IF: 14.293
 6. Pang PS, Mehra M, Maggioni AP, Filippatos G, Middlebrooks J, Turlapaty P, Kazei D, Gheorghiade M; Colaborators: Ili ć S; RENO-DEFEND Investigators.Rationale, design, and results from RENO-DEFEND 1: a randomized, dose-finding study of the selective A1 adenosine antagonist SLV320 in patients hospitalized with acute heart failure. Am Heart J. 2011;161(6):1012-23 IF: 4.651

2010

ПРВИ АУТОР

 1. Marina Deljanin Ili ć , Stevan Ilić, Gordana Lazarević, Gordana Kocić, Radmila Pavlović, Vladisav Stefanović. Impact of reversible myocardial ischaemia on nitric oxide and asymmetric dimethylarginine production in patients with high risk for coronary heart disease. Med Sci Monit 2010; 16(9):CR397-404 IF: 1.699
 2. Tasi ć I, Lazarević G, Kostić S, Đorđević D, Simonovi ć D, Rihter M, Vulić D, Stefanović V. Administration and effects of secondary prevention measures in coronary heart disease patients from Serbia according to gender and cardiometabolic risk. Acta Cardiol 2010; 65(4):407-14. IF: 0.650
 3. Deljani n Ili ć M , Ili ć S, Stamenkovi ć B. Function of the left ventricular myocardium in patients with systemic sclerosis. Med Pregl 2010; 63(3-4):163-9.
 4. Savić T, Janković, D, Janković I, Bojanić V, Đinđić B, Miladinović Tasić N, Tasić I.Efekti terapije simvastatinom na mineralnu gustinu kosti kod žena sa hiperholesterolemijom u postmenopauzalnom periodu. Acta Facultatis Medicae Naissensis 2010; 27(1):13-18.

КОАУТОРИ

 1. Bjelaković Bojko, Ilić Stevan, Dimitrijević Lidija, Milovanović Branislav, Kostić Gordana, Bjelaković Ljiljana, Lukić Stevo. Heart rate variability in infants with central coordination disturbance. Early Hum Dev 2010; 86(2): 77-81. IF: 1.587
 2. Bjelaković B, Ilić S, Chouliaras K, Milovanović B, Vukomanović V, Bojić T, Bjelaković L, Zaharov T. Heart Rate Variability in Children with Exercise-Induced Idiopathic Ventricular Arrhythmias. Pediatr Cardiol2010; 31:188–194.IF: 1.237
 3. Ristić Tatjana, Ćosic Vladan, Vlahović Predrag, Deljanin Ilić Marina Z, Đorđevic Vidosava B. Could Lymphocyte Caspase-3 Activity Predict Atherosclerotic Plaque Vulnerability? Journal Of Medical Biochemistry 2010; 29(2): 73-77. IF:0.610
 4. Miladinović Tasić NL, Tasić SA, Tasić IS. The efficiency of immunoenzyme assay in the diagnosis of lambliosis. Central European Journal of Medicine 2010; 5(4): 464-469. IF: 0.244.
 5. Emina D. Aleksić, Radmila Lj. Stamenković, Dragan B. Đorđević, Gordana D. Lazarević, Duško B. Vulić, Ivan S. Tasić. Prognostic factors in patients who have survived myocardial infarction. Central European Journal of Medicine 2010; 5(4): 513-519. IF: 0.244
 6. Gordana Nikolić,Ivan Tasić, Snežana Manojlović, Ljiljana Samardžić, Suzana Tošić, Zoran Ćirić. Psihijatrijski sindromi udruženi sa atipičnim bolom u grudima.Vojnosanit Pregl 2010; 67(7):530-536. IF: 0.199
 7. Tatjana Ristić, Vidosava B. Djordjević, Marina Deljanin-Ilić, Vladan Ćosić, Slavica Kundalić. Koncentracije Fas/FasL u zavisnosti od kliničke prezentacije koronarne bolesti i njihov odnos sa faktorima rizika. Vojnosanit Pregl 2010; 67(7): 537-542. IF: 0.199
 8. Zdravković Marija, Krotin Mirjana, Deljanin Ilić Marina, Zdravković Darko. Merenje kvaliteta života bolesnika sa kardiovaskularnim oboljenjima. Med Pregl 2010; 63(9-10): 701-704.
 9. Emina Aleksić, Radmila Stamenković, Marina Deljanin Ilić, Ivan TasićTodorka Savić, Aca Vacić. Attainment of target blood pressure values in patients with survived myocardial infarction and diabetes mellitus. Acta Facultatis Medicae Naissensis 2010; 27(3):125-134.

2009

ПРВИ АУТОР

1. Deljani n Ilić Marina , Ilić Stevan, Lazarević Gordana, Kocić Gordana, Pavlović Radmila, Stefanović Vladisav. Impact of interval versus steady state exercise on nitric oxide production in patients with left ventricular dysfunction. Acta Cardiol 2009; 64 (2):219-224. IF: 0.495.

КОАУТОРИ

 1. Damnjanovic Goran, Jelic Marija, Djindjic Boris, Ilic Stevan. Serum concentration of soluble adhesive molecules in patients with different forms of coronary artery disease. Vojnosanit Pregl 2009; 66(4):265-270.

 

2008

ПРВИ АУТОР

 1. Deljani n Ilić M, Ilić S, Đor đević D, Zdravković M, Ilić V. [Evaluation of myocardial function in the presence of left ventricular hypertrophy in athletes and hypertensive patients] Med Pregl 2008; 61 (3-4): 178-82.
 2. Đor đević D , Lović B, Deljanin lić M, Ilić I, Stamenković B. [Prognostic value of QTc interval dispersion changes during exercise testing in hypertensive men] Srp Arh Celok Lek 2008; 136 (1-2): 16-21.
 3. Đorđević Dragan B, Deljanin Ilić Marina Z, Tasić Ivan S. Correlation between 24-hour profile of blood pressure and ventricular arrhythmias and their prognostic significance in patients with arterial hypertension.Vojnosanit Pregl 2008; 65(5): 353-358.

КОАУТОРИ

 1. Consuegra-Sanchez L Petrovic I Cosin-Sales J Holt DW Christiansen M Kaski JC . Prognostic value of circulating pregnancy-associated plasma protein-A (PAPP-A) and proform of eosinophil major basic protein (pro-MBP) levels in patients with chronic stable angina pectoris. Clin Chim Acta.2008; 391(1-2): 18-23. IF:2.960
 2. Đorđević VB, Stojanović I, Čosić V, Zvezdanović L, Deljanin Ilić M, Dimić S, Kundalić B, Cvetković T, Jevtović Stoimenov T. Serum neopterin, nitric oxide, inducible nitric oxide synthase and tumor necrosis factor-alpha levels in patients with ischemic heart disease. Clin Chem Lab Med 2008; 46 (8): 1149-55. IF: 1.741
 3. Lazarević G, Milojković M, Tasić I, Najman S, Antić S, Stefanović V. PC-1 (ENPP1) K121Q polymorphism in overweight and obese type 2 diabetic coronary heart disease patients. Acta Cardiol 2008; 63 (3): 323-30. IF: 0.495
 4. Miladinović Tasić NL, Tasic SA, Kranjcic-Zec I, Tasic G, Tasic A, Tasić IS. Asymptomatic giardiasis-more prevalent in refugees than in native inhabitants of the city of Nis, Serbia. Central European Journal of Medicine 2008; 3 (2): 203-206.
 5. Yancy CW, Krum H, Massie BM, Silver MA, Stevenson LW, Cheng M, Kim SS, Evans R; Colaborators: Ilic S;FUSION II Investigators. Safety and efficacy of outpatient nesiritide in patients with advanced heart failure: results of the Second Follow-Up Serial Infusions of Nesiritide (FUSION II) trial. Circ Heart Fail 2008; 1(1): 9-16. IF:3.433 Free Article
 6. Holubarsch CJ, Colucci WS, Meinertz T, Gaus W, Tendera M; Survival and Prognosis: Investigation of Crataegus Extract WS 1442 in CHF (SPICE) trial study group Colaborators: Ilic; The efficacy and safety of Crataegus extract WS 1442 in patients with heart failure: the SPICE trial. Eur J Heart Fail 2008; 10 (12):1255-63. IF: 3.398

2007

ПРВИ АУТОРИ

 1. Tasi ć I, Milojković M, Sunder-Plassmann R, Lazarević G, Tasić NM, Stefanović V. The association of PC-1 (ENPP1) K121Q polymorphism with metabolic syndrome in patients with coronary heart disease. Clin Chim Acta 2007; 377 (1-2): 237-42. IF: 2.601
 2. Deljanin Ilić M , Ilić S. Učestalost i prognostički značaj asimptomatske ishemije miokarda kod bolesnika sa preležanim infarktom miokarda. Vojnosanitetski pregled 2007; 64: 519-523.
 3. Deljani n Ilić M, Ilić S, Stoickov V. Effects of continuous physical training on exercise tolerance and left ventricular myocardial function in patients with heart failure. Srp Arh Celok Lek. 2007 Sep-Oct;135 (9-10):516-20.
 4. Stoičkov V , Ilić S, Deljanin Ilić M. Odnos QT disperzije, sistolne funkcije leve komore i učestalosti ventrikularnih aritmija kod osoba s koronarnim bolestima. Srp arh celok lek 2007; 135: 395-400.

КОАУТОРИ

2006

ПРВИ АУТОР

 1. Tasi ć IS, Mijalkovi ć D, Đor đevi ć D , Lović B, Janković D, Miladinović Tasić N, Lović M. Effect of fosinopril on progression of the asymptomatic carotid atherosclerosis and left ventricular hypertrophy in hypertensive patients. Srp Arh Celok Lek 2006; 134(3-4):106-13.

КОАУТОРИ

 1. Fredericks S, Bertomeu-Gonzalez V, Petrović I, Holt DW, Kaski JC. Comment on immunoassays developed for pregnancy-associated plasma protein-A (PAPP-A) in pregnancy may not recognize PAPP-A in acute coronary syndromes. Clin Chem. 2006; 52(8):1619-20. IF: 5.544.
 2. Lazarević G, Antić S, Cvetković T, Vlahović P, Tasić I, Stefanović V. A physical activity programme and its effects on insulin resistance and oxidative defense in obese male patients with type 2 diabetes mellitus. Diabetes Metab 2006; 32 (6): 583-90. IF: 1.71.
 3. Milutinović S, Apostolović S, Tasić I. Left atrial size in patients with arterial hypertension. Srp Arh Celok Lek. 2006; 134(3-4):100-105.
 4. Fredericks S, Bertomeu-Gonzalez V, Petrović I, Holt D, Kaski JC. Comment on Immunoassays Developed for Pregnancy-Associated Plasma Protein-A (PAPP-A) in Pregnancy May Not Recognize PAPP-A in Acute Coronary Syndromes. Clin Chem 2006; 52: 1619-20

РЕУМАТОЛОГИЈА

 

2012

ПРВИ АУТОР

 1. Aleksandar Dimi ć, Marina Rašic Popović, Ivan TasićDragan Đorđevi ć, Sonja Stojanovic, Bojana Stamenkovic,Dejan Popović, Saša Milenković, Milena Dimić, Jovan Nedović. Relation between bone density and certain parameters of lipid status in postmenopausal women. Central European Journal of Medicine 2012; 7(5):642-649.IF: 0.312
 2. Bojana Stamenković, Aleksandra Stanković, Aleksandar Dimić, Nemanja Damjanov, Jovan Nedović, Sonja Stojanović, Vojin Savić, Dragan Đorđević. The Clinical Significance of Antibody Determination to Cyclic Citrullinated Peptides in Systemic Sclerosis. Srp Arh Celok Lek 2012; 140(5-6):350-354. IF: 0.190

КОАУТОРИ

 1. Foocharoen C, Tyndall A, Hachulla E, Rosato E, Allanore Y, Farge-Bancel D, Caramaschi P, Airó P, Nikolaevna SM, Pereira da Silva JA, Stamenković B, Riemekasten G, Rednic S, Sibilia J, Wiland P, Tarner I, Smith V, Onken AT, Abdel Atty Mohamed WA, Distler O, Morović Vergles J, Himsel A, de la Peña Lefebvre PG, Hügle T, Walker UA. Erectile dysfunction is frequent in systemic sclerosis and associated with severe disease: a study of the EULAR Scleroderma Trial and Research group. Arthritis Research & Therapy2012, 14: R37. DOI: 10.1186/ar3748IF: 4.445 Free PMC Article
 2. Lakota K, Thallinger GG, Sodin-Semrl S, Rozman B, Ambrozic A, Tomsic M, Praprotnik S, Cucnik S, Mrak-Poljsak K, Ceribelli A, Cavazzana I, Franceschini F, Vencovsky J, Czirják L, Varjú C, Steiner G, Aringer M, Stamenković B, Distler O, Matucci-Cerinic M, Kveder T. International cohort study of 73 anti-Ku-positive patients: association of p70/p80 anti-Ku antibodies with joint/bone features and differentiation of disease populations by using principal-components analysis. Arthritis Research & Therapy2012; 14 (1) : Article Number: R2; DOI: 10.1186/ar3550 IF: 4.445 Free PMC Article
 3. Braun J, Pavelka K, Ramos-Remus C, Dimić A, Vlahos B, Freundlich B, Koenig AS. Clinical efficacy of etanercept versus sulfasalazine in ankylosing spondylitis subjects with peripheral joint involvement. J Rheumatol. 2012 Apr;39(4):836-40; IF: 3.695
 4. Ivana Tadic, Nada Vujasinovic Stupar, Ljiljana Tasic, Dejan Stevanovic, Aleksandar Dimic, Bojana Stamenkovic, Sonja Stojanovic, Sasa Milenkovic.Validation of the osteoporosis quality of life questionnaire QUALEFFO-41 for the Serbian population. Health and Quality of Life Outcomes 2012; 10 (1): 74-82. IF: 2.112 Free PMC Article
 5. Meier FM , Frommer KW,Dinser R,Walker UA,Czirjak L,Denton CP,Allanore Y,Distler O,Riemekasten G,Valentini G,Müller-Ladner UEUSTAR Collaboators: B. Stamenković; Update on the profile of the EUSTAR cohort: an analysis of the EULAR Scleroderma Trials and Research group database. Ann Rheum Dis. 2012 71(8):1355-60. doi: 10.1136/annrheumdis-2011-200742. IF:8.727

 

2011

ПРВИ АУТОР

 1. Dimi ć A. Stojanović S. Nedović J, Stanković A, Stemenković B, Milenković S, Mitić V. Potential role of FRAX analysis in postmenopausal women with osteopenia. Central European Journal of medicine 2011; 6(2): 185-189. IF: 0.244
 2. Stojanovi ć S , Jevtović Stoimenov T, Stanković A, Pavlović D, Nedović J, Stamenković B, Dimić A, Marinković M. Udruženost polimorfizma gena za TNF alfa (-308 A/G) s visokom aktivnošću reumatoidnog artritisa i terapijskim odgovorom na etanercept. Srp Arh Celok Lek 2011; 139 (11-12): 784- 89. IF: 0.194

КОАУТОРИ

 1. S. Cekić, D. Pavlović, M. Sarac, B. Kamenov, A. Dimić , Pavlović V. The effect of vitamin C on amiodarone-induced toxicity in rat thymocytes. Central European Journal of Medicine 2011; 6(1):58-63 IF: 0.244
 2. Marina Rašić Popović, Ivan Tasić, Aleksandar Dimić, Sonja Stojanović, Bojana Stamenković, Svetlana Kostić, Dejan Popović, Todorka Savić, Nataša Miladinović Tasić and Snežana Manojlović. Correlation between total cardiovascular risk and bone density in postmenopausal women. Cent Eur J Med 2011; 6 (6): 795-803. IF: 0.244
 3. Hügle T, Schuetz P, Daikeler T, Tyndall A, Matucci-Cerinic M, Walker UA, van Laar JM and EUSTAR members . Late-onset systemic sclerosis--a systematic survey of the EULAR scleroderma trials and research group database. Rheumatology . 2011; 50(1):161-5. IF: 4.171 Free Article

 

2010

ПРВИ АУТОР

 1. Dimi ć A , Janković D, Savić T, Karanović N. The effects of one-year simvastatin therapy on women’s bone mineral density. Central European Journal of Medicine 2010; 5(5): 588-592. IF: 0.244
 2. Živković V , Stamenković B, Nedović J, Dimić A, Marković K. Bone density in osteoarthritis. Acta Facultatis Medicae Naissensis 2010; 27(3): 135-141.

КОАУТОРИ

 1. Allanore Y, Meune C, Vonk MC, Airo P, Hachulla E, Caramaschi P, Riemekasten G, Cozzi F, Beretta L, Derk CT, Komócsi A, Farge D, Balbir A, Riccieri V, Distler O, Chialà A, Papa ND, Simic KP, Ghio M, Stamenković B,Rednic S, Host N, Pellerito R, Zegers E, Kahan A, Walker UA, Matucci-Cerinic M; EUSTAR co-authors. Prevalence and factors associated with left ventricular dysfunction in the EULAR Scleroderma Trial and Research group (EUSTAR) database of patients with systemic sclerosis Ann Rheum Dis. 2010; 69(1): 218-21. IF: 9.082
 2. Sokka T, Kautiainen H, Pincus T, Verstappen SM, Aggarwal A, Alten R, Andersone D, Badsha H, Baecklund E, Belmonte M, Craig-Müller J, da Mota LM, Dimic A, Fathi NA, Ferraccioli G, Fukuda W, Géher P, Gogus F, Hajjaj-Hassouni N, Hamoud H, Haugeberg G, Henrohn D, Horslev-Petersen K, Ionescu R, Karateew D, Kuuse R, Laurindo IM, Lazovskis J, Luukkainen R, Mofti A, Murphy E, Nakajima A, Oyoo O, Pandya SC, Pohl C, Predeteanu D, Rexhepi M, Rexhepi S, Sharma B, Shono E, Sibilia J, Sierakowski S, Skopouli FN, Stropuviene S, Toloza S, Valter I, Woolf A, Yamanaka H; QUEST-RA. Work disability remains a major problem in rheumatoid arthritis in the 2000s: data from 32 countries in the QUEST-RA study.Arthritis Res Ther. 2010;12(2):R42.IF: 4.357 Free PMC Article
 3. Naranjo A, Toloza S, Guimaraes da Silveira I, Lazovskis J, Hetland ML, Hamoud H, Peets T, Mäkinen H, Gossec L, Herborn G, Skopouli FN, Rojkovich B, Aggarwal A, Minnock P, Cazzato M, Yamanaka H, Oyoo O, Rexhepi S, Andersone D, Baranauskaite A, Hajjaj-Hassouni N, Jacobs JW, Haugeberg G, Sierakowski S, Ionescu R, Karateew D, Dimić A, Henrohn D, Gogus F, Badsha H, Choy E, Bergman M, Sokka T. Smokers and non-smokers with rheumatoid arthritis have similar clinical status: data from the multinational QUEST-RA database. Clinical And Experimental Rheumatology2010; 28(6): 820-827. IF: 2.358
 4. Vidosava B. Đorđević, Lilika Zvezdanović, Vladan Ćosić, Predrag Vlahović, Slavica Kundalić, Tatjana Jevtović Stoimenov , Bojana Stamenković, Dragoslav R. Mitrović. Serum Levels and in Vitro Production of Th1-and Th2-Type Cytokines by Peripheral Blood Mononuclear Cells in Patients Suffering from Systemic Lupus Erythematosus. Journal Of Medical Biochemistry 2010; 29(1): 19-27.
 5. Gerlag DM, Hollis S, Layton M, Vencovský J, Szekanecz Z, Braddock M, Tak PP; ESCAPE Study Group; Collaborators Dimi ć APreclinical and clinical investigation of a CCR5 antagonist, AZD5672, in patients with rheumatoid arthritis receiving methotrexate. Arthritis Rheum. 2010 Nov;62(11):3154-60. IF:7.866 Free Article
 6. Jerome Avouac, Ulrich Walker, Alan Tyndall, Andre Kahan,Marco Matucci-Cerinic,Yannick Allanore, and EUSTAR (koautori Stamenković B, Stanković A, kao članovi grupe EUSTAR). Characteristics of Joint Involvement and Relationships with Systemic Inflammation in Systemic Sclerosis: Results from the EULAR Scleroderma Trial and Research Group (EUSTAR) Database. Journal of Rheumatology 2010; 37:7 IF: 3.551

 

2009

ПРВИ АУТОР

 1. Stankovi ć A, Slavić V, Stamenković B, Kamenov B, Bojanović M, Mitrović DR. Serum and synovial fluid concentrations of CCL2 (MCP-1) chemokine in patients suffering rheumatoid arthritis and osteoarthritis reflect disease activity. Bratislava Medical Journal 2009; 110 (10): 641-646.ISSN 0006-9248 IF: 0.317
 2. Stojanovi ć Sonja, Dimi ć Aleksandar , Stamenković Bojana, Stanković Aleksandra, Nedović Jovan. Influence of Balneophysical Therapy on Activity, Functional Capacity, and Quality of Life in Patients with Rheumatoid Arthritis. Srpski Arhiv Za Celokupno Lekarstvo 2009; 137(3-4): 171-174.
 3. Nedovi ć Jovan , Stamenković Bojana, Stojanović Sonja, Stanković Aleksandra, Dimi ć Aleksandar. Effects of Natural Factors of Niska Banja Spa on Indexes of Mobility of Vertebral Column in Patients with Ankylosing Spondylitis. Srpski Arhiv Za Celokupno Lekarstvo 2009; 137(3-4): 175-178.
 4. Stamenković Bojana, Stanković Aleksandra, Nedović Jovan, Stojanović Sonja, Dimić Aleksandar, Đorđević Dragan, Bojanović Mila. Uticaj balneoterapije na reaktante akutne faze zapaljenja u ankilozirajućem spondilitisu. Srpski arh iv za celokupno lekarstvo 2009; 137(5-6): 255-258.

КОАУТОРИ

 1. U A Walker, A Tyndall, L Czirják, C P Denton, D Farge-Bancel, O Kowal-Bielecka, U Müller-Ladner, M Matucci-Cerinic, and the EUSTAR co-authors (koautori Stamenković B, Stanković A, kao članovi grupe EUSTAR). Geographical variation of disease manifestations in systemic sclerosis: a report from the EULAR Scleroderma Trials and Research (EUSTAR) group database. Ann Rheum Dis 2009;68 :856-862. IF: 8.111
 2. Mandić Dragana, Ćurčic Radmila, Radosavljević Gordana, Damjanov Nemanja, Stefanović Dušan, Mitić Igor, Dimić Aleksandar. Recommendations for Tuberculosis Screening Before and During Treatment with Tumour Necrosis Factor Inhibitors. Srpski Arhiv Za Celokupno Lekarstvo 2009; 137(3-4): 211-216.
 3. Zorica Ajduković, Aleksandar Dimić, Saša Stanković, Nebojša Krunić, Ljiljan Aleksov, Nenad Ignjatović. Mineralne materije u koštanom tkivu i krvi pacijentkinja sa osteroporozom. Med Pregl 2009; LXII (9-10): 402-406.

2008

ПРВИ АУТОР

 

КОАУТОРИ

  1. Rozman B, Cucnik S, Sodin-Semrl S, Czirjak L, Varju C, Distler O,Huscher D, Aringer M, Steiner G,Matucci-Cerinic M, Guiducci S, Stamenković B, Stankovic A, Kveder T. Prevalence and clinical associations of anti-Ku antibodies in patients with systemic sclerosis: a European EUSTAR-initiated multicentre case-control study. Ann Rhem Dis 2008; 67(9): 1282-1286. IF: 7.188
  2. Tak PP, Thurlings RA, Rossier C, Nesterov I, Dimić Aleksandar N, Mirčetić Vladimir Rischmueller M, Nasanov E, Shmidt E, Emery P, Munafo A. Atacicept in patients with rheumatoid arthritis. Arthritis And Rheumatism 2008; 58 (1): 61 -72. IF: 6.787
  3. Sokka Tuulikki, Hetland Merete Lund, Makinen Heidi, Kautiainen Hannu, Horslev-Petersen Kim, Luukkainen Reijo K, Combe Bernard, Badsha Humeira, Drosos Alexandros A, Devlin Joe, Ferraccioli Gianfranco, Morelli Alessia, Hoekstra Monique, Majdan Maria, Sadkiewicz Stefan, Belmonte Miguel, Holmqvist Ann-Carin, Choy Ernest, Burmester Gerd R, Tunc Recep, Dimic Aleksandar N, Nedović Jovan M, Stanković Aleksandra M, Bergman Martin, Toloza Sergio, Pincus Theodore. Remission and rheumatoid arthritis - Data on patients receiving usual care in twenty-four countries. Arthritis And Rheumatism 2008; 58(9):2642-2651. IF: 6.787
  4. Naranjo Antonio, Sokka Tuulikki, Descalzo Miguel A, Calvo-Alen Jaime, Horslev-Petersen Kim,Luukkainen Reijo K, Combe Bernard, Burmester Gerd R, Devlin Joe, Ferraccioli Gianfranco, Morelli Alessia, Hoekstra Monique, Majdan Maria, Sadkiewicz Stefan, Belmonte Miguel, Holmqvist Ann-Carin,Choy Ernest, Tunc Recep, Dimić Aleksandar N, Bergman Martin, Toloza Sergio, Pincus Theodore. Cardiovascular disease in patients with rheumatoid arthritis: results from the QUEST-RA study. Arthritis Research & Therapy 2008; 10(2): Article number R30. IF: 4.485
 • Biljana Miljković Selimović, Tatjana Babić, Bojana Stamenković, Ljiljana Ristić, Gordana Tasić, Branislava Kocić. Campylobacter jejuni and postinfective chronic sequels: joints manifestations. Acta Fac Med Naiss 2008; 25(1): 29-33.