• Лековитост
  Топла лековита вода Нишке Бање са просечном температуром од 37Ц природно обогаћена гасом радона, у комбинацијама са другим терапијама помаже код лечења: кардиоваскуларних обољења, свих облика повишеног крвног притиска, реуматских обољења, изузетно повољно делује на рехабилитације стања након: прелома костију и ишчашења зглобова, централне одузетоси и операција кичме оштећења крвних судова и др.
 • Бањски медицински дан обухвата
  - Смештај
  - Исхрану
  - Лечење и дијагностику (тест оптерећења, одређене лабораторијске анализе које улазе у цену бањског дана) - терапијске процедуре које улазе у цену бањског дана
 • Смештај
  Институт "Нишка Бања" располаже следећим смештајним капацитетима:
  - Стационар Радон - 300 лежаја
  - Стационар Зеленгора - 160 лежаја
  - Стационар Терме - 100 лежаја

ДИЈАГ.СРОДНЕ ГРУПЕ

КОНТАКТИ

Извештај са Конгреса

У Суботици је у периоду од 11.5.-14.5.2014.г. одржан 14. Конгрес физијатара Србије са међународним учешћем. Тема овогодишњег Конгреса била је „Тимски рад у рехабилитацији“ са циљем да прикаже активну улогу специјалисте физијатра у побољшању квалитета живота људи са онеспособљеноћу, али и да истакнетимски модел рада са „физијатром као лидером“. Главне теме Конгреса биле су:

I-Улога физијатра у креирању и реализацији рехабилитације

II-Тимски рад у рехабилитацији

III-Физичка активност и спортске повреде код децембар

IV-Хронични бол у рехабилитацији

V-Неуролошка рехабилитација

VI- Рехабилитација у онкологији

VII-Слободне теме

На Конгресу је презентовано 9 пленарних предавања, 34 уводна предавања, 36 оригиналних стручних радова одабрано је за усмену презентовацију и било је 69 постер презентација.

Институт Нишка Бања представљали су др Зорица Јевтић и др Јелена Јовановић, а на Конгресу су презентована три рада: Један рад прихваћен је за усмену презентацију и два рада као постер презентације.

Присуство Конгресу физијатараСрбије са међународним учешћем врло је значајно за наш даљи рад, јер смо наше клиничко искуство не само допунили најновијим сазнањима из бројних различитих области рехабилитације, већ и на основу оног што смо чули потврдили да у Институту Нишка Бања рехабилитацију радимо на прави начин-једини могући-ТИМСКИ.

УСМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА- ФУНКЦИЈСКА НЕСПОСОБНОСТ РЕФЛЕКТУЈЕ ЛОШ КВАЛИТЕТ ЖИВОТА БОЛЕСНИКА СА РЕУМАТОИДНИМ АРТРИТИСОМ

Јовановић Ј¹, Лазовић М², Јовановић В., Стојановић М4, Божилов С¹ и Јевтић З¹.

¹Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“, ²Институт за рехабилитацију, Београд

³Клиника за ортопедију и трауматологију, КЦ Ниш, 4Медицински факултет Ниш

ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈА-БОЛ У РЕУМАТОИДНОМ АРТРИТИСУ: УДРУЖЕНОСТ СА ДЕМОГРАФСКИМ ПАРАМЕТРИМА, ФУНКЦИЈСКОМ КЛАСОМ И ПАРАМЕТРИМА АКТИВНОСТИ БОЛЕСТИ

Јовановић Ј¹, Лазовић М², Јовановић В3., Стојановић М4, Марковић К¹ и Гаћиновић М¹

¹Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“ ²Институт за рехабилитацију, Београд

³Клиника за ортопедију и трауматологију, КЦ Ниш, 4Медицински факултет Ниш

ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈА-РЕХАБИЛИТАЦИЈА БОЛЕСНИКА НАКОН ОПЕРАЦИЈЕ ХОНРОБЛАСТОМА ЛЕВЕ БУТНЕ КОСТИ

Козомара С¹., Стоичков М¹., Мандић Н²., Младеновић М¹., Филипов Р¹., Марковић К¹

¹Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“ ² Дом здравља, Ниш