• Лековитост
  Топла лековита вода Нишке Бање са просечном температуром од 37Ц природно обогаћена гасом радона, у комбинацијама са другим терапијама помаже код лечења: кардиоваскуларних обољења, свих облика повишеног крвног притиска, реуматских обољења, изузетно повољно делује на рехабилитације стања након: прелома костију и ишчашења зглобова, централне одузетоси и операција кичме оштећења крвних судова и др.
 • Бањски медицински дан обухвата
  - Смештај
  - Исхрану
  - Лечење и дијагностику (тест оптерећења, одређене лабораторијске анализе које улазе у цену бањског дана) - терапијске процедуре које улазе у цену бањског дана
 • Смештај
  Институт "Нишка Бања" располаже следећим смештајним капацитетима:
  - Стационар Радон - 300 лежаја
  - Стационар Зеленгора - 160 лежаја
  - Стационар Терме - 100 лежаја

ДИЈАГ.СРОДНЕ ГРУПЕ

КОНТАКТИ

Кардиологија

Делатност Клинике за кардиологију у оквиру Института „Нишка Бања“ се састоји у примени свих врста  неинвазивних дијагностичких процедура које модерна кардиологија  познаје као и терапије кардиолошких обољења. 

Клиника за кардиологију обавља прегледе великог броја хитних кардиолошких стања и интервенције у оквиру пријемне амбуланте кардиолошке службе, а са друге стране кроз специјалистичке прегледе прави тријажу болесника којма је неопходно хитно кардиолошко збрињавање  и испитивање.
Кардиологија  располаже са 40 постеља, а у саставу одељења су: коронарна јединица, полуинтензивна нега са болничким делом и врхунски опремљена неинвазивна функционална дијагностика. У оквиру Клинике успешно функционишу и Кабинети  за хиперлипидемију, хипертензију, коронарну болест и срчану слабост. Кроз кабинете се  болесници у потпуности едукују о природи своје болести уз  сагледавање комплетног стања и свих придружених фактора ризика. Спроводи се  терапија  по свим  важећим европским и светским протоколима али увек поштујући индивидуални приступ сваком болеснику понаособ.
 
     

Коронарна јединица са шест кревета:
У постојећим условима може се планирати лечење 500 болесника са укупно 1500 болесничких дана.

Полунинтензивна нега са три постеље:
Планира се лечење 225 болесника са 1000 болесничких дана.

Општа нега – кардиолошко одељење: структура - 16 двокреветних соба.Укупан капацитет: 32  болесничких постеља.
Простор је довољан за смештај болесника ради постављајња адекватне дијагнозе, лечења, процене радне способности  и ране рехабилитације кардиоваскуларних болесника. У постојећим просторним условима може се планирати 900 болесника са укупно 9000 болесничких дана.
      Значајан део делатности представља и едукација кадрова из области кардиологије по свим организационим сегментима Клинике за кардиологију, а постоји и стално учешће у научно-истраживачком раду.
Скоро сви лекари су едуковани да поред рада на одељењу обављају све неинвазивне дијагностичке процедуре (ултразвук срца, тестове оптерећења, 24ч Холтер ЕКГ, 24ч мониторинг крвног притиска). Сви лекари и медицински техничари су прошли курс из Ургентне медицине и кардио-пулмоналне реанимације.
 


       Кардиологија је конципирана тако да прима и лечи сва ургентна стања из области  неинвазивне кардилогије  укључујући могућности уградње привременог пејс-мејкера. У оквиру кардиолошке дијагностике раде се и фармаколошки и напором провоцирани стрес-ехо тестови, што омогућава бољу дијагностику коронарне болести. Кардиолошка дијагностика се обавља за болеснике који се лече на клиниции и амбулантне болеснике
Кардиолози Института „Нишка Бања“ су учестовали и учестују у више мултицентричних међународних студија и у исто време су учесници бројних домаћих и међународних конгреса. Аутори су бројних радова, а велики број њих је објављен у страним часописима и другим публикацијама. Учествовали су у писању више универзитетских уџбеника.
Клиника може да се похвали и успешном организацијом  чувеног  симозијума из кардиологије са међународним учешћем који се одржава сваке друге године у Институту. Притом се штампају сви радови у целини тако да су  книиге са симпозијума извор нових и савремених знања из кардиологоије.

Коронарна јединица

Коронарна јединица је одсек кардиологије, који се бави лечењем и збрињавањем болесника са нишког региона. Збрињавају се сви болесници  са акутним срчаним обољењима међу којима је најчешћа коронарна болест ( акутни срчани удари, срчана слабост, поремећаји ритма…). 
 
   
Сада коронарна јединица има шест кревета. Од самог оснивања ишла је у корак са најновијим методама у лечењу и праћењу болесника са коронарном болешћу и другим акутним обољењима срца. Сталним напретком у терапији ових болести, методе лечења у њој су се мењале и прилагођавале најпрогресивнијим ставовима. Годишњи  број болесника на Клиници је у просеку око 1300  а у коронарној једниници се хоспитализује око 500 болесника годишње. У последњих пет година, сваке године је лечено око 120  акутних инфаркта миокарда. Коронарна јединица је  реновирана 2008. године, када је у њој постављено шест монитора последње генерације, уз могућност централног мониторинга и праћења виталних функција свих болесника. Ово је довело до знатно бржег и ефикаснијег реаговања на поремећаје стања пацијената и повећање квалитета лечења. Сем коронарне јединице постоји и плуинтнезивна нега са три кревета који су опремељени такође монитором за праћење болесника.
Остали кревети  су у оквиру опште неге кардиолошког одељења, двокреветне собе са пуним стандардом где се примају болесници из коронарне и полуинтензивне, неге али и болесници који су  на високом кардиоваскуларном ризику ради комплетног испитивања срца.