• Лековитост
  Топла лековита вода Нишке Бање са просечном температуром од 37Ц природно обогаћена гасом радона, у комбинацијама са другим терапијама помаже код лечења: кардиоваскуларних обољења, свих облика повишеног крвног притиска, реуматских обољења, изузетно повољно делује на рехабилитације стања након: прелома костију и ишчашења зглобова, централне одузетоси и операција кичме оштећења крвних судова и др.
 • Бањски медицински дан обухвата
  - Смештај
  - Исхрану
  - Лечење и дијагностику (тест оптерећења, одређене лабораторијске анализе које улазе у цену бањског дана) - терапијске процедуре које улазе у цену бањског дана
 • Смештај
  Институт "Нишка Бања" располаже следећим смештајним капацитетима:
  - Стационар Радон - 300 лежаја
  - Стационар Зеленгора - 160 лежаја
  - Стационар Терме - 100 лежаја

ДИЈАГ.СРОДНЕ ГРУПЕ

КОНТАКТИ

Клиничке студије

Клиничка истраживања су студије дизајниране са циљем да пронађу нове и боље начине за лечење пацијената који болују од различитих болести.
Имају за циљ да обезбеде довољно података ооптималној дози,  ефикасности и безбедности новог лека, као и да га упореде са постојећим модалитетима лечења. Спроводе се након дугогодишњег предкиничког истраживања и подразумевају добровољни пристанак пацијената за учешћем у овим протоколима. Спроводе се по прецизно дефинисаним протоколима (план) лечења и одобрена су од стране националних и локалних регулаторних органа (Агенција за лекове, локални етички комитет). Сва истраживања врше се на научно заснованим принципима, од стране едукованог медицинског кадра.

 

Актуелне клиничке студије

 

  1.  ПРОТОКОЛ / СТУДИЈА: ДУ176б-Ц-Е314 -- „Евалуација едоксабана код пацијената са невалвуларном атријалном фибрилацијом (НВАФ) и с високим клиренсом креатинина који нису раније лечени анткоагулантном терапијом“

  2.  ПРОТОКОЛ / СТУДИЈА: РВX222-ЦС-015 -- „Мултицентрично, двоструко-слепо, рандомизовано, са паралелним групама плацебом контролисано клиничко испитивање фазе ИИИ примене терапије  трајању од највише 14 недеје код високоризичних испитанка са диабетесом меллитус Типа  2 (Т2ДМ) са коронарном артеријскм болешћу (ЦАД), како би се утврдло да ли терапија инхибицијом екстра терминалног домена бромодомена (БЕТ) помоћу РВX000222 продужава време до појаве тешких кардиоваскуларних догађаја (МАЦЕ)“.

  3.  ПРОТОКОЛ / СТУДИЈА: ЦЛЦЗ696:Д2301 -- „Мултицентрично, рандомизовано, двоструко слепо, активно контролисано испитивање у паралелним групама за процену ефикасности и безбедности лека ЛЦЗ696 у поређењу са валсартаном у аспектима морбидитета и морталитета код пацијената са срчаном инсуфицијенцијом (НYХА класе ИИ-ИВ) и очуваном ејекционом фракцијом“.

  4.  ПРОТОКОЛ / СТУДИЈА: ЦЛЦЗ696:Д2302 -- „Рандомизовано, двострукослепо, мултицентрично, активно контролисано испитивање у паралелним групама у трајању од 24 недеље  да се процени  дејство ЛЦЗ696 на НТ-проБНП, симптоме физичког  напрезања и безбедност у поређењу са индивидуализованом медикаментозном  контролом коморбидитета код пацијената са срчаном инсуфицијенцијом и очуваном ејекционом фракцијом“.

  5.  ПРОТОКОЛ / СТУДИЈА: ЦАЦЗ885М2301 -- „Рандомизована, двостуко слепа, плацебом контролисана студија вођена догађајима за испитивање кварталног давања субкутаног канакинумаба за превенцију рецидива кардиоваскуларних догађаја код стабилних болесника после инфаркта миокарда са повишеним хсЦРП”
Главни истраживач: др Љубиша Николић
Чланови студијског тима: др сци. мед. Дејан Петровић, мр сци. мед. др Бојан Илић, Прим. др Дејан Симоновић

  6.  ПРОТОКОЛ / СТУДИЈА: ЦЦ-220-СЛЕ-002 -- „Мултицентрична, рандомизована, двоструко-слепа, плацебом контролисана студија фазе 2 ради процене ефикасности и безбедности примене лека ЦЦ-220 код пацијената са активним системским еритемским лупусом “.

  7.  ПРОТОКОЛ / СТУДИЈА: МС200527-0060 -- „Рандомизована, двоструко слепа студија  фазе 2б код испитаника са реуматоидним артритисом којом се процењује безбедност и ефикасност  евобрутиниба у поређењу са плацебом код испитаника са неадекватним одговором на метотрексат“.

  8.  ПРОТОКОЛ / СТУДИЈА: АЛX0061-Ц203 -- „Мултицентрични отворени продужетак фазе ИИ за процену дугорочне ефикасности и безбедности супкутаног АЛX-0061 код испитаника са умереним до тешким реуматоидним артритисом који су завршили једно од претходних испитивања фазе ИИб са леком АЛX-0061 “.

  9.  ПРОТОКОЛ / СТУДИЈА: ГС-УС-417-0301 и ГС-УС-417-0303 -- „Рандомизована, двоструко-слепа, плацебом и активно контролисана, мултицентрична, студија фазе 3 за процену ефикасности и безбедности Филготиниба примењеног у период од 52 недеље у комбинацији са метотрексатом на испитаницима са умереним до тешким активним обликом реуматоидног артритиса који су имали неадекватан одговор на метотрексат“, са екстензијом: „Рандомизовано, двоструко-слепо, плацебом и активно контролисано, мултицентрично испитивање фазе 3 за процену ефикасности и безбедности Филготиниба примењеног у период од 52 недеље у монотерапији и у комбинацији са метотрексатом (МТX),код испитаника са умерено до јако активним реуматоидним  артритисом који нису раније лечени метотрексатом“ ГС-УС-417-0304.

10.  ПРОТОКОЛ / СТУДИЈА: А4091058 -- „Рандомизована, двоструко слепа, активно контролисана, мултицентрична студија треће фазе за процену дугорочне безбедности и ефикасности супкутане примене танезумаба код испитаника са остеоартритисом кука или колена“.

11.  ПРОТОКОЛ / СТУДИЈА: ГА29350 и ГА30067 -- „Рандомизована, двоструко слепа студија фазе ИИ са две кохорте и паралелним групама код пацијената са активним реуматоидним артритисом којом се процењује ефикасност И безбедност лека ГДС-0853 у поредјењу са плацебо и адалимумабом код пацијената са неадекватним одговором на предходну терапију метотрексатом ( кохорта 1) И у поредјењу са плацебом код пацијената са неадекватним одговором на предходну ТНФ терапију (кохорта 2)“, са екстензијом: „Продужетак отворене студије фазе 2 за процену дугорочне безбедности и ефикасности примене лека ГДЦ-0853 код пацијената са умереним до озбиљним реуматоидним артритисом који су претходно били укључени у студију ГА29350“.

12.  ПРОТОКОЛ / СТУДИЈА: Б7921005 -- „Рандомизована дванаестонедељно двоструко слепо, двоструко маскирано истраживање у паралелним групама, активно и плацебом контролисано мултицентрично истраживање за процену ефикасности и безбедности ПФ-06650833 код испитаника са активним РА са неадекватним одговором на МТX“.

13.  ПРОТОКОЛ / СТУДИЈА: ЦНТО1275СЛЕ3001 -- „Мултицентрична, рандомизована, двоструко слепа, плацебом контролисана, студија са паралелним групама, за испитивање Устекинумаба код пацијената са активним СЛЕ“.

14.  ПРОТОКОЛ / СТУДИЈА: ХГС1006-Ц1113 -- „Рандомизована, двоструко слепа, плацебом контролисана 52 недељна студија за процену нежељених догађаја од посебног интереса код одраслих оболелих од активног, системског еритемског лупуса позитивног на аутоантитела који примају лек белимумаб“.

15.  ПРОТОКОЛ / СТУДИЈА: 230ЛЕ201 -- „Дводелно, рандомизовано, двоструко слепо, плацебо контролисано испитивање фазе 2 за процену ефикасности и безбедности лека БИИБ059 код испитаника са системским еритемским лупусом и активним кожним манифестацијама и код испитаника са активним кожним еритемским лупусом са или без системских манифестација“.