• Лековитост
  Топла лековита вода Нишке Бање са просечном температуром од 37Ц природно обогаћена гасом радона, у комбинацијама са другим терапијама помаже код лечења: кардиоваскуларних обољења, свих облика повишеног крвног притиска, реуматских обољења, изузетно повољно делује на рехабилитације стања након: прелома костију и ишчашења зглобова, централне одузетоси и операција кичме оштећења крвних судова и др.
 • Бањски медицински дан обухвата
  - Смештај
  - Исхрану
  - Лечење и дијагностику (тест оптерећења, одређене лабораторијске анализе које улазе у цену бањског дана) - терапијске процедуре које улазе у цену бањског дана
 • Смештај
  Институт "Нишка Бања" располаже следећим смештајним капацитетима:
  - Стационар Радон - 300 лежаја
  - Стационар Зеленгора - 160 лежаја
  - Стационар Терме - 100 лежаја

ДИЈАГ.СРОДНЕ ГРУПЕ

КОНТАКТИ

ИЗВЕШТАЈ СА ГОДИШЊЕГ КОНГРЕСА УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ

У периоду од 23.09. до 26.09.2017. године у Крагујевцу је одржан Годишњи конгрес удружења реуматолога Србије са међународним учешћем .

Актуелна научна и стручна достигнућа реуматолога Србије су представљена у виду усмених и постер презентација.

 

Поред „радионица“ и „актуелних проблема“, који се сада већ традиционално организују као „про ет цонтра“, акредитовани курсеви и пратећи програм спонзорисаних предавања и симпозијума ће омогућити размену искустава и ставова и решавање дилема. Као гости, своја знања и искуства пренели су нам стручњаци са Универзитета и институција из Италије, Шведске, Хрватске и Румуније.

Научни програм конгреса чинило је: 9 пленарних предавања, 12 усмених саопштења, 29 постер презентација, 2 радионице, 2 акредитована курса.

Из Института “Нишка Бања” учествовало је 7 лекара: прим.др Владо Скакић, прим. др Милан Шљивић, мр.сци др Јован Недовић, доц.др Бојана Стаменковић, др Ивана Алексић, др Јасмина Јоцић и др Миљана Шарац.

Један акредитовани курс је презентован од стране наших лекара :

ПРИМЕНА БАЛНЕОТЕРАПИЈЕ У РЕУМАТСКИМ БОЛЕСТИМА

Бојана Стаменковић, Јован Недовић, Соња Стојановић, Ивана Алексић, Јасмина Јоцић

 

Пленарно предавање имао је мр.сци др Јован Недовић:

ПОЛИМИОЗИТИС КАО ДЕО СПЕКТРА ИНФЛАМАТОРНИХ МИОПАТИЈА

 

Два рада из нашег Института прихваћена су за усмено саопштење:

 

 1. ДИГИТАЛНЕ УЛЦЕРАЦИЈЕ У СИСТЕМСКОЈ СКЛЕРОЗИ – УЧЕСТАЛОСТ И ПОВЕЗАНОСТ СА КАРДИОВАСКУЛАРНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА И ФУНКЦИОНАЛНОМ СПОСОБНОШЋУ

Ивана Алексић, Бојана Стаменковић, Саша Миленковић, Марина Дељанин Илић, Соња Стојановић

Клиника за реуматологију, Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“,

Медицински факултет Универзитета у Нишу

 1. КОШТАНА МИНЕРАЛНА ГУСТИНА КОД БОЛЕСНИЦА СА СИСТЕМСКОМ СКЛЕРОЗОМ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ СА СЕРОЛОШКУ СПЕЦИФИЧНОСТ И ТЕРАПИЈСКИ ПРИСТУП

Јасмина Јоцић, Бојана Стаменковић, Јован Недовић, Соња Стојановић, Валентина Живковић

Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”

Медицински факултет Универзитета у Нишу

 

Пет рада је презентовано кроз постер презентације:

 

 1. ЕФИКАСНОСТ ТОЦИЛИЗУМАБА КОД БОЛЕСНИКА СА РЕУМАТОИДНИМ

АРТРИТИСОМ -УТИЦАЈ НА РАЗЛИЧИТЕ АСПЕКТЕ КВАЛИТЕТА ЗИВОТА

Бојана Стаменковић, Сарина Мамула Машић, Татјана Илић, Биљана Ердељан,

Соња Стојановић, и Немања Дамјанов

Клиника за реуматологију, Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“; Медицински факултет

Универзитета у Нишу;Роцхе д.о.о.; Клинички центар Војводине; Медицински факултет Универзитета

у Новом Саду; Специјална болница за реуматске болести „Нови Сад“; Институт за реуматологију,

Београд; Медицински факултет Универзитета у Београду

 1. УЧЕСТАЛОСТ НЕЗЕЉЕНИХ ДОГАЂАЈА ТОКОМ ЛЕЧЕЊА

ТОЦИЛИЗУМАБОМ У СВАКОДНЕВНОЈ КЛИНИЧКОЈј ПРАКСИ

КОД БОлЕСНИКА СА АКТИВНИМ РЕУМАТОИДНИМ АРТРИТИСОМ У СРБИЈИ

Јован Недовић, Сарина Мамула Машић, Татјана Илић3, Тања Јанковић,

Соња Стојановић, Слађана Живојиновић, Милан Петронијевић

Клиника за реуматологију, Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“; Роцхе д.о.о.; Клинички центар Војводине; Медицински факултет Универзитета у Новом Саду;Специјална болница за реуматске болести „Нови Сад“;Медицински факултет Универзитета у Нишу; Институт за реуматологију, Београд;Клиника за реуматологију, Војномедицинска академија Београд

 

 1. ОШТЕЋЕЊЕ ОРГАНА КОД БОЛЕСНИКА

СА СИСТЕМСКИМ ЕРИТЕМСКИМ ЛУПУСОМ

Валентина Живковић, Бранка Митић, Татјана Цветковић, Бојана Стаменковић, Саша Миленковић, Соња Стојановић, Јелена Јовановић, Ивана Алексић

Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања” Ниш,

Медицински факултет Универзитета у Нишу, Клиника за нефрологију КЦ Ниш

 1. МУЛТИПЛА НЕТРАУМАТСКА ОСТЕОНЕКРОЗА КОЛЕНА - приказ случаја

Милан Шљивић, Мирјана Караџић, Јована Цветковић

Институт “Нишка Бања”, Ниш

 

 1. ЕФИКАСНОСТ ПРИМЕНЕ ТНФα ИНХИБИТОРА

У ЛЕЧЕЊУ СТАРИЈИХ БОЛЕСНИКА СА РЕУМАТОИДНИМ АРТРИТИСОМ

Јована Цветковић, Јован Недовић, Соња Стојановић, Бојана Стаменковић

Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”